Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ecocheques – aanpassing lijst toegelaten producten en diensten vanaf 01/03/2023

By 30 januari 2023No Comments

Ecocheques

Een ecocheque is een extralegaal voordeel dat een werknemer van zijn werkgever kan krijgen. Deze cheques zijn vrijgesteld mits naleving van de voorwaarden vrij van belastingen en sociale bijdragen. Werknemers moeten ook geen eigen bijdrage betalen voor ecocheques.

De doelstelling van de sociale partners bij de uitwerking van het stelsel van ecocheques was om de netto-koopkracht van de werknemers te verhogen door de toekenning van een voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop van producten of diensten met een ecologisch toegevoegde waarde.

Limitatieve lijst

Met ecocheques kan men enkel de producten aankopen die opgenomen zijn in een limitatieve lijst met ‘toegelaten’ producten en diensten.

De NAR publiceerde op 20 februari 2009 een dergelijke limitatieve lijst. Deze lijst geldt in principe voor onbepaalde duur, maar wordt om de twee jaar geëvalueerd door de sociale partners. De sociale gesprekspartners zijn evenwel overeengekomen dat toekomstige evaluaties van de lijst eventueel binnen een kortere termijn van start kunnen gaan.

Bij deze evaluatie wordt er rekening gehouden met de nieuwe ecologische inzichten en beleidsontwikkelingen, maar ook met de nood aan stabiliteit van het stelsel van de ecocheques. De lijst met producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangeschaft, werd reeds meermaals geactualiseerd en uitgebreid.

Vanaf 1 maart 2023 geldt er een nieuwe geactualiseerde lijst.

Multimodaliteit om de combinatie trein en fiets te bevorderen

De lijst werd aangevuld met de mogelijkheid om (een abonnement voor) een parkeerplaats (met name aan het station), specifiek bedoeld voor een fiets.

Energievriendelijke elektro

De verplichting dat tweedehandse elektro het Europees energielabel moet hebben, werd geschrapt.

De lijst heeft voortaan algemeen betrekking op “alle elektro”, met inbegrip van “kleine elektro”, maar met uitzondering van hybride apparaten, d.w.z. apparaten die zowel op elektriciteit als op fossiele brandstoffen kunnen werken.

Milieuvriendelijke producten met de FSC- of PEFC-label

Het FSC- en het PEFC-label hebben al geruime tijd een hoge geloofwaardigheid op internationaal niveau, door de transparantie van en de controle op hun gebruik en door hun traceerbaarheidsmechanisme.

De NAR is van oordeel dat alle producten met het FSC- of PEFC-label (vb. textielproducten die zijn vervaardigd uit hout- of bamboecellulose) met ecocheques aangekocht kunnen worden. Derhalve worden de termen “hout-” en “en papier” van de lijst geschrapt.

MyEcocheques.be

Er is ook voorzien dat de website “MyEcocheques.be” aangepast zal worden op basis van de hierboven vermelde uitbreidingen van de lijst alsook zullen er extra voorbeelden toegevoegd worden naar aanleiding van enkele interpretatievragen (vb. ventilatoren voor radiatoren/convectoren, filters die op of onder kranen/gootstenen worden geplaatst en composteermachines)

 

Bron: CAO nr. 98/10 van 24/01/2023 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques; NAR – Advies Nr. 2.344 van 24 januari 2023 – Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.