Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ecocheques – aanpassing lijst toegelaten producten en diensten vanaf 01/09/2021

By 29 juli 2021No Comments

Ecocheques

Een ecocheque is een extralegaal voordeel dat een werknemer van zijn werkgever kan krijgen. Deze cheques zijn vrijgesteld mits naleving van de voorwaarden vrij van belastingen en sociale bijdragen. Werknemers moeten ook geen eigen bijdrage betalen voor ecocheques.

De doelstelling van de sociale partners bij de uitwerking van het stelsel van ecocheques was om de netto-koopkracht van de werknemers te verhogen door de toekenning van een voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop van producten of diensten met een ecologisch toegevoegde waarde.

Limitatieve lijst

Met ecocheques kan men enkel de producten aankopen die opgenomen zijn in een limitatieve lijst met ‘toegelaten’ producten en diensten.

De NAR publiceerde op 20 februari 2009 een dergelijke limitatieve lijst. Deze lijst geldt in principe voor onbepaalde duur, maar wordt om de twee jaar geëvalueerd door de sociale partners. De sociale gesprekspartners zijn evenwel overeengekomen dat toekomstige evaluaties van de lijst eventueel binnen een kortere termijn van start kunnen gaan.

Bij deze evaluatie wordt er rekening gehouden met de nieuwe ecologische inzichten en beleidsontwikkelingen, maar ook met de nood aan stabiliteit van het stelsel van de ecocheques. De lijst met producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangeschaft, werd reeds meermaals geactualiseerd en uitgebreid.

De sociale gesprekspartners hebben geconstateerd dat er een hervorming van het Europees Energielabel aan de gang is maar dat de volledige kalender voor de invoering ervan nog niet bekend is.

In het advies nr. 2.200 werd de verbintenis aangegaan om de rubriek “Energievriendelijke elektro” van de lijst te herzien vóór september 2021, rekening houdend met de nieuwe schaal die geldt voor lichtbronnen, de andere ontwikkelingen ondertussen van het Europees energielabel en de nieuwe concrete constateringen inzake beschikbaarheid en de lijst van producten voor elke klasse van de nieuwe schaal.

Vanaf 1 september 2021 geldt er een nieuwe geactualiseerde lijst .

Nieuwe schaal lichtbronnen

Er werd een nieuwe schaal van lichtbronnen toegevoegd:

Bijgevolg kunnen lichtbronnen van klassen A, B, C of D aangekocht worden met ecocheques.

Ook lichtbronnen die voor 1 september 2021 op de markt worden gebracht met het oude Europees energielabel A+ of A++ en die tot 28 februari 2023 verkocht mogen worden, zullen nog met ecocheques betaald kunnen worden.

Elektronische beeldschermen

Elektronische beeldschermen, met inbegrip van televisies en schermen van klassen A, B, C, D of E kunnen aangekocht worden met ecocheques.

Duurzaam tuinieren

Er wordt verder ook gespecifieerd dat alle producten die specifiek gericht zijn op het onderhoud van de tuin aangekocht kunnen worden met ecocheques. Hierbij wordt een uitsluiting voorzien voor turf én voor gewasbeschermingsmiddelen die niet beantwoorden aan de toepasselijke Europese verordeningen. 

 

Bron: CAO nr. 98/8 van 13/07/2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.