Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing werkloosheidsuitkeringen 01/07 – impact SWT

By 29 juli 2021No Comments

De welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen heeft vanaf 1 juli 2021 gevolgen voor de berekeningsplafonds voor de werkloosheidsuitkeringen en de SWT-stelsels.

  • Bedragen werkloosheidsuitkering zonder anciënniteitstoeslag vanaf 01/07/2021
  • Bedragen werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag vanaf 01/07/2021

Impact SWT? 

Het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering in het kader van SWT wordt verhoogd vanaf 01/07/2021.

  • Max. 53,93 euro per dag (i.p.v. 52,35 euro)
  • Max. 1.402,18 euro per maand (i.p.v. 1.361,10 euro)

Het vroegere brugpensioen werd in het verleden vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, zijnde het SWT. Werknemers die een bepaalde leeftijd bereikt hebben en dan ontslagen worden, hebben naast een vaste werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van de werkgever, genaamd de bedrijfstoeslag. Deze toeslag is aan bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden gekoppeld.

Ingeval van SWT is er een RSZ-werknemersinhouding (6,5%) verschuldigd op de som van de werkloosheidsuitkering én de bedrijfstoeslag.

Deze aanpassing van werkloosheidsuitkering heeft bijgevolg een invloed op de berekening van de RSZ- werknemersinhouding van uw SWT’ers.

De RSZ-werknemersinhouding op SWT mag echter niet tot gevolg hebben dat het bedrag van de totale vergoeding onder een welbepaald minimum zakt.

Vanaf 01/01/2021 gelden hiervoor volgende minima:

  • Voltijds werkloze met bedrijfstoeslag met gezinslast: 1.809,71 euro
  • Voltijds werkloze met bedrijfstoeslag zonder gezinslast:  1.502,44 euro

 

Bron: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de <welvaartsenveloppe> 2021-2022, BS 26 juli 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.