Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Een speed pedelec is ook voor de RSZ een fiets

By 30 januari 2018augustus 9th, 2019No Comments

In ons artikel “Een speed pedelec voortaan een fiets” werd reeds toegelicht dat de fiscus vanaf aanslagjaar 2018 voortaan een ruimere definitie hanteert van “fiets” zodat niet enkel de klassieke fiets kan genieten van de fiscale gunstregelingen.

Een op de ministerraad van 14 december 2017 goedgekeurd koninklijk besluit brengt met ingang van 1 januari 2018 de toekenning van een fietsvergoeding en de waardering van het voordeel in natura voor het privé-gebruik van een bedrijfsfiets in lijn met de nieuwe fiscale definities.

Het toepassingsgebied van de RSZ-vrijstelling wordt uitgebreid tot elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec. Deze fietsen zullen voortaan ook kunnen genieten van de vrijgestelde kilometervergoeding (0.23€/km).

Op het voordeel van een ter beschikking gestelde fiets of speed pedelec zijn evenmin socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Het gaat om het volledige voordeel, dus ook om het privégebruik ervan en de toebehoren. De enige voorwaarde is dat de fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie van de wettekst in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Ontwerp van KB tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; RSZ instructies kwartaal 4/2017.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.