Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing van de opzegtermijnen voor de eerste 6 maanden tewerkstelling?

By 29 januari 2018maart 13th, 2019No Comments

Het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie voorziet een wijziging van de opzegtermijnen in geval van ontslag door de werkgever tijdens het begin van de arbeidsrelatie. Er wordt daarbij voorzien in een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling.

AnciënniteitHuidige opzegtermijnen –werkgever Nieuwe opzegtermijnen  -werkgever
0 < 3 maanden2 weken1 week
3 < 4 maanden4 weken3 weken
4 < 5 maanden4 weken4 weken
5 < 6 maanden4 weken5 weken

De opzeggingstermijnen voor werknemers met een anciënniteit van minstens zes maanden blijven behouden zoals ingevoerd door de wet van 26.12.2013 betreffende het eenheidsstatuut. Ook de opzegtermijnen in geval van een ontslag vanwege de werknemer blijven dezelfde als deze van de wet betreffende het eenheidsstatuut.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen maken deel uit van het ontwerp van de Relancewet waarvan de bespreking momenteel geblokkeerd is omwille van een ingeroepen belangenconflict door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) van het Brussels Gewest. Voorlopig kan deze wetgeving dus nog niet in werking treden.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op een ontwerptekst en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatblad.

De wijziging van de opzegtermijnen zou in werking treden op de eerste dag van de tweede maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding blijven al hun gevolgen behouden

 

Bron: Wetsontwerp van 11 december 2017 betreffende de economisch relance en de versterking van de sociale cohesie, Parl. St. , Kamer 2016-2017, nr. 2839/001.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.