Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Eindejaarspremie uitzendkrachten 2018 – 2019

By 27 september 2019No Comments

De eindejaarspremie wordt voor uitzendkrachten betaald door het Sociaal Fonds Uitzendkrachten. Deze premie vervangt integraal de voordelen of vergoedingen die als eindejaarspremie aan het vast personeel van de gebruiker worden toegekend.

De referteperiode voor de eindejaarspremie vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet de uitzendkracht, tijdens deze referteperiode, ten minste 65 dagen tellen in het stelsel van de vijfdaagse werkweek (of ten minste 78 dagen in het stelsel van de zesdaagse werkweek), ofwel ten minste 494 uren die in aanmerking komen voor de onderwerping aan de sociale zekerheid als uitzendkracht.

Hoogstens 5 dagen waarvoor de werknemer, in de hoedanigheid van uitzendkracht, werkloosheidsuitkeringen ontving omdat ze niet werden gepresteerd wegens economische of technische werkloosheid of wegens crisiswerkloosheid voor bedienden, worden eveneens in aanmerking genomen.

Uitzondering:  de uitzendkrachten die tijdens de referentieperiode vast in dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, hebben recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 (72) dagen ofwel 456 uren tellen.

Opgelet: een tewerkstelling als student met solidariteitsbijdrage (475u) komt niet in aanmerking.

Het is het SFU die nagaat of de uitzendkracht recht heeft op een eindejaarspremie. Het zal dus ofwel het ene criterium (aantal dagen) ofwel het andere criterium (aantal uren) zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op een eindejaarspremie. Indien de uitzendkracht geen recht heeft op de eindejaarspremie op basis van het aantal dagen zal men kijken naar het aantal uren.

Bedrag

De eindejaarspremie bedraagt (referteperiode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2018) bedraagt 8,33% van het tijdens de referteperiode verdiende brutoloon.

Procedure

Als de uitzendkracht voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, dan zal deze  automatisch per post een premiedocument ontvangen  begin december 2019.

Opgelet: indien de uitzendkracht verhuisd is, dient deze  het nieuwe adres voor 13/11/2019 aan het SFU te melden.

De uitzendkracht dient dat vak B van dit document in te vullen en ondertekend terug te sturen naar ofwel de vakbond ofwel het SFU.

De betaling van de eindejaarspremie zal door het SFU uitgevoerd worden vanaf begin januari 2020.

 

Bron: CAO van 16.04.2016 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten, 134118/co/322, KB van 30/08/2017, BS 05 oktober 2017. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.