Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Eindejaarspremie uitzendkrachten 2020 – 2021

By 29 november 2021No Comments

De eindejaarspremie wordt voor uitzendkrachten betaald door het Sociaal Fonds Uitzendkrachten. Deze premie vervangt integraal de voordelen of vergoedingen die als eindejaarspremie aan het vast personeel van de gebruiker worden toegekend.

De referteperiode voor de eindejaarspremie vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet de uitzendkracht, tijdens deze referteperiode, ten minste 65 dagen tellen in het stelsel van de vijfdaagse werkweek (of ten minste 78 dagen in het stelsel van de zesdaagse werkweek), ofwel ten minste 494 uren die in aanmerking komen voor de onderwerping aan de sociale zekerheid als uitzendkracht.

Hoogstens 5 dagen waarvoor de werknemer, in de hoedanigheid van uitzendkracht, werkloosheidsuitkeringen ontving omdat ze niet werden gepresteerd wegens economische of technische werkloosheid of wegens crisiswerkloosheid voor bedienden, worden eveneens in aanmerking genomen.

Uitzondering:  de uitzendkrachten die tijdens de referentieperiode vast in dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, hebben recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 (72) dagen ofwel 456 uren tellen. Hierbij moet de uitzendkracht volgende documenten bezorgen aan het SFU:

  • kopie van het laatste arbeidscontract bij het uitzendkantoor
  • kopie van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoor
  • kopie van uw vast arbeidscontract

Dagen van arbeidsongeval onder een uitzendovereenkomst vallen onder het gewaarborgd loon en tellen dus mee. Daarnaast kunnen ook de dagen na contract meetellen om het recht op een eindejaarspremie te bepalen. Het Sociaal Fonds wordt hier echter NIET AUTOMATISCH van op de hoogte gebracht. De uitzendkracht is ertoe gehouden om een attest moet bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die hem vergoedde. Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt er slechts rekening gehouden met 8,33 % van het brutoloon van de eerste 30 dagen van het arbeidsongeval (gebaseerd op het jaarbasisloon doorgegeven door de verzekeringsmaatschappij).  Op dit attest moet vermeld staan:

  • de datum van het ongeval
  • de naam van de werkgever (dit moet een uitzendkantoor zijn!)
  • de duur van werkonbekwaamheid
  • het referteloon dat als basis diende voor de berekening van de vergoedingen die de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald

De dagen en uren tewerkstelling in het kader van een flexi-job worden ook meegeteld, maar het flexiloon wordt niet meegeteld in de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie.

Opgelet: een tewerkstelling als student met solidariteitsbijdrage (475u) komt niet in aanmerking.

Het is het SFU die nagaat of de uitzendkracht recht heeft op een eindejaarspremie. Het zal dus ofwel het ene criterium (aantal dagen) ofwel het andere criterium (aantal uren) zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op een eindejaarspremie. Indien de uitzendkracht geen recht heeft op de eindejaarspremie op basis van het aantal dagen zal men kijken naar het aantal uren.

Bedrag

De eindejaarspremie bedraagt (referteperiode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021) bedraagt 8,33% van het tijdens de referteperiode verdiende brutoloon. Hierop zijn 13,07% socialezekerheidsbijdragen en 23,22% bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Procedure

Als de uitzendkracht voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, dan zal deze  automatisch per post een premiedocument ontvangen in de loop van december 2021.

Opgelet: indien de uitzendkracht verhuisd is, dient deze  het nieuwe adres voor 09/11/2019 aan het SFU te melden.

De uitzendkracht dient dat vak B van dit document in te vullen en ondertekend terug te sturen naar ofwel de vakbond ofwel het SFU.

De betaling van de eindejaarspremie zal door het SFU uitgevoerd worden vanaf begin januari 2021.

 

Bron: CAO van 16.04.2016 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten, 134118/co/322, KB van 30/08/2017, BS 05 oktober 2017. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.