Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bouwsector: winteropleidingen – rustdagen 2022

By 29 november 2021november 30th, 2022No Comments

Winteropleidingen

Werkgevers behorende tot de bouwsector (PC 124) kunnen tijdens de winterperiode genieten van een voordelig winteropleidingssysteem.  Dit systeem wordt gecoördineerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector (Constructiv).

Voorwaarden

Dit systeem kan toegepast voor opleidingen die aangeboden worden aan de arbeiders in de periode van 1 december tot en met 31 maart.

De opleiding moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De opleiding vindt plaats tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden);
  • De opleiding moet plaatsvinden tijdens de normale werkuren;
  • De opleiding duurt minimum 8 uren;
  • Het totale aantal opleidingsuren per werknemer bedraagt 160 uren per winter;
  • De opleiding moet gevolgd worden bij een erkend opleidingscentrum.

Voordelen

De winteropleidingen bieden zowel voordelen aan de werkgever als aan de werknemer.

De werkgever draagt geen loonkost gezien de werknemers genieten van een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA.  Bovendien ontvangt u als werkgever ook een financiële tussenkomst in de opleidingskost. Deze tussenkomst bedraagt 10 €/uur per aanwezige arbeider. Ook kan u eventueel genieten van overheidssteun via de kmo-portefeuille.

U kan als werkgever ook deelnemen aan de opleidingen waarvoor dezelfde tussenkomst gelden.

De werknemer ontvangt naast de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding bouw bij tijdelijke werkloosheid, nog een bijkomende premie van 55 euro netto per opleidingsdag van het Fonds (cf. protocolakkoord 2021-2022).

En niet te vergeten, de arbeiders verwerven nieuwe competenties en als werkgever kan u zo voldoen aan de opleidingsverplichtingen opgelegd in de sector.

Praktisch

Voor de werknemers moet er tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden wegens “fictief” slecht weer bij de RVA volgens de normale procedure. Deze mededeling dient maandelijks te gebeuren op de eerste effectieve werkloosheidsdag (of op de werkdag onmiddellijk voorafgaand of volgend hierop). Opgelet, indien er reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid wegens “werkgebrek” of “effectief slecht weer” werd aangegeven voor een werknemer in de desbetreffende maand, moet er geen nieuwe maandelijkse aangifte gebeuren.

Het formulier C3.2.-werkgever moet opgemaakt worden met registratie van de uren tijdelijke werkloosheid “slecht weer” in het rooster (aanduiding “geprogrammeerde winteropleiding met vermelding van de periode van de opleiding).

Voor de start van de opleiding moet de werkgever een aanvraag indienen tot tussenkomst bij het Fonds.

Rustdagen en vervangende feestdagen 2022

Hieronder geven we een overzicht van de verplichte feest- en rustdagen vastgelegd voor 2022 in PC 124.

Rustdagen 2022
Dinsdag 4 januari 2022
Woensdag 5 januari 2022
Donderdag 6 januari 2022
Vrijdag 7 januari 2022
Donderdag 14 april 2022
Vrijdag 15 april 2022
Maandag 31 oktober 2022
Woensdag 2 november 2022
Dinsdag 27 december 2022
Woensdag 28 december 2022
Donderdag 29 december 2022
Vrijdag 30 december 2022
Vervanging feestdagen 2022
  • De feestdag van zaterdag 1 januari 2022 wordt vervangen door maandag 3 januari 2022
  • De feestdag van zondag 1 mei 2022 wordt vervangen door vrijdag 27 mei 2022
  • De feestdag van zondag 25 december 2022 wordt vervangen door maandag 26 december 2022

Uitzendkrachten – inhaalrustdagen 2021

Uitzendkrachten in de bouwsector hebben recht op een inhaalrustdag indien ze de werkdag die de rustdag voorafgaat effectief tewerkgesteld waren.

Voor de inhaalrustdagen bouw voor de periode van 24/12/2021 – 31/12/2021 geldt een uitzondering. Uitzendkrachten zullen recht hebben op de inhaalrustdagen in deze periode indien ze op 23/12/2021 effectief gewerkt hebben als uitzendkracht in de bouwsector of niet effectief gewerkt hebben wegens tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of wegens ziekte.

Opgelet: er is geen gelijkstelling voorzien voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona!

 

Bron: Beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) betreffende de vervanging van feestdagen in 2021 en 2022; Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/01/2020 betreffende de arbeidsduurvermindering; KB van 20/05/2020 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, BS 2 juni 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.