Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Jaarlijks kostenplafond vrijwilligers vaccinatiecentra en zorgsector

By 29 november 2021No Comments

Op voorstel van de minister van Sociale Zaken heeft de ministerraad een ontwerp van LB goedgekeurd betreffende het jaarlijks kostenplafond van enerzijds de vrijwilligers die logistieke bijstand verlenen en anderzijds deze die de bevolking helpen vaccineren tegen COVID-19.

Vrijwilligers in het vaccinatiecentra

Vrijwilligers actief in de vaccinatiecentra kunnen volgens de huidige regeling 100 dagen actief zijn in een centrum dat de maximale dagvergoeding van 35,41 €toekent, daar het jaarlijks kostenplafond verhoogd was naar een bedrag van 3.541 €. Meer info vind je hier terug.

Aangezien de vaccinatiecampagne evenwel verlengd werd tot eind 2021 en de vaccinatiecentra graag een beroep wensen te doen om de vrijwilligers die reeds van bij het begin van de campagne ingezet zijn, en zich dus de bestaande procedures eigen hebben gemaakt, bestaat echter het risico dat zij snel dit plafond zullen bereiken.

Het ontwerpbesluit verhoogt daarom het jaarlijkse maximum tot 4.107,56 €, zodat men 116 dagen actief kan zijn tegen het maximumtarief van de dagvergoeding.

Vrijwilligers in de zorgsector

Ook de zorg sector blijft niet buiten schot daar de vierde golf alom tegenwoordig is. In de zorgsector is het dus alle hens aan dek, alsook voor de test- en triagecentra. Ook hier zijn de vrijwilligers goed vertegenwoordigd en zijn ze een belangrijk instrument om deze toename het hoofd te bieden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet het ontwerp om voor heel het jaar 2021 het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot 3.186,90 euro voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg, voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis, in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Het betreft een ontwerp van KB dus het is nog even afwachten op de officiële publicatie. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Ontwerp van KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, ministerraad. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.