Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vrijwilliger in vaccinatiecentrum? Recht op verhoogd plafond! Update

By 28 mei 2021No Comments

Het doel van vrijwilligerswerk is dat mensen zich kosteloos inzetten. Bijgevolg is vrijwilligerswerk onbezoldigd. Wel kunnen vrijwilligers bepaalde onkosten vergoed krijgen

De forfaitaire onkostenvergoedingen die toegekend kunnen worden in 2021 aan vrijwilligers zijn de volgende:

                                2021

Dagbedrag

35,41 €/dag

Jaarbedrag

1.416,16 €/jaar

Voor specifieke sectoren geldt er een verhoogd jaarlijks forfaitair kostenplafond van 2.600,90 €/jaar voor inkomstenjaar 2021.

De specifieke sectoren zijn de volgende:

  • sporttrainer, lesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer van, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Een Koninklijk Besluit heeft de vaccinatiecentra toegevoegd aan de lijst met de specifieke sectoren waarvoor een verhoogd plafond van toepassing is en dit voor de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

De maatregel treedt in werking vanaf 1 maart 2021.

Tot en met 31 maart 2021 konden de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen (waar toegestaan), verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (KB 30/06/2020), voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, ook een beroep doen op het verhoogd kostenplafond. Ondertussen is deze maatregel via het Koninklijk Besluit van 28 april ook verlengd. Aldus is het verhoogd plafond ook van toepassing in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 voor activiteiten die ‘in het kader van het beheer van de coronacrisis’ uitgeoefend worden in ondernemingen, verenigingen en diensten die als cruciaal of essentieel zijn aangeduid in het kader van de coronacrisis.

Bron: KB van 28 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 6 mei 2021; KB van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 13 april 2021.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.