Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Elektronische controlekaart C.3.2.A

By 15 november 2016mei 28th, 2019No Comments

In ons artikel ‘ elektronische controlekaart C.3.2 A’  hebben wij u al geïnformeerd over het feit dat de controlekaart voor de werknemer, die tijdelijk werkloos wordt gesteld,  via een elektronische toepassing nageleefd zal kunnen worden.

Het wettelijk kader hiervoor werd reeds in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Momenteel is de elektronische toepassing echter nog niet operationeel zodat de procedure m.b.t. de controlekaart C.3.2.A momenteel nog ongewijzigd blijft.

In de volgende gevallen zal de werknemer in de toekomst de elektronische toepassing moeten gebruiken:

  • Indien de toepassing voor alle werknemers van de onderneming wordt voorzien in een cao of in het arbeidsreglement. In dit geval is de werkgever ertoe gehouden om het bestaan van de regeling te melden aan het werkloosheidsbureau bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming.
  • Indien de toepassing in een individueel akkoord tussen de werknemer en de werkgever werd voorzien.

De werknemer zal nog altijd de mogelijkheid hebben om af te zien van het gebruik van de elektronische toepassing. De werknemer zal dan een aanvraag tot herroeping moeten indienen bij de RVA.

 

Bron: KB van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het KB van 14 november 2011 ter uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 20 juli 2016. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.