Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Fiscaal gunstige overuren – verhoging overurenquotum op komst?

By 29 maart 2019juli 10th, 2019No Comments

In het kader van de Jobdeal voorziet een wetsvoorstel in een verhoging van het overurenquotum dat een fiscaal voordelig regime geniet. Voor de periode van 01.01.2019 – 31.12.2020 zou het overurenquotum tijdelijk 180u ipv 130u bedragen. Deze periode kan verleng worden na een positieve evaluatie.

De bestaande verhoging naar 360 uren voor de horecasector en de permanente verhoging tot 180 uren voor de bouwsector blijven behouden.

Fiscaal gunstige overuren

 

Wettelijk overloon van toepassing op de gepresteerde overuren% vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing – werkgever% vermindering bedrijfsvoorheffing  – werknemer
20% (bouw)32,19%66,81%
50% of 100%41,25%57,75%

Het voordelig regime is enkel van toepassing voor overuren waarvoor het wettelijk verschuldigde overurentoeslag (20%, 50% of 100%) van toepassing is. Overuren die niet werden uitbetaald, maar die werden omgezet in inhaalrust komen in aanmerking.

Het voordelig regime is enkel van toepassing op werknemers die onderworpen zijn aan de arbeidswet van 16 maart 1971 en behoren tot de werknemers uit de profitsector die aan het geheel van de socialezekerheidsstelsels onderworpen zijn en werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1986.

De werkgever moet een nominatieve lijst met de volgende gegevens ter beschikking houden van de fiscale administratie (belastingcontrole):

– identiteit van de werknemers waarop de vrijstelling betrekking heeft;
– aantal gepresteerde overuren per werknemer;
– berekeningsbasis van het overloon per werknemer;
– periode van het jaar waarin de overuren gepresteerd werden voor elk van deze werknemers.

De werkgever moet het bewijs dat de werknemers voor wie de vrijstelling wordt gevraagd overwerk hebben gepresteerd tijdens de periode waarop die aangifte betrekking heeft. Vb. tijdsregistratie, document bijgehouden door de leidinggevend, prestatiestaat, loonfiches,…) ter beschikking houden van de FOD Financiën.

Overurenquotum

Het voordelig regime is momenteel in principe beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

De voorgestelde tijdelijke verhoging van 130 naar 180 uren  is van toepassing op de bezoldigingen die van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 worden betaald of toegekend voor wat de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor de werkgevers betreft en voor de aanslagjaren 2020 en 2021 voor wat de belastingvermindering voor de werknemers betreft
De effecten op de arbeidsmarkt van de verhoging van 130 naar 180 uren zullen ten laatste tegen 30 juni 2020 worden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan de maatregel worden omgezet in een permanente maatregel via KB.
De bestaande verhoging voor de horecasector en de bouwsector blijven behouden.
  • In de bouwsector (en aanverwante sectoren) werd de grens van 130 overuren op 1 januari 2014 opgetrokken naar 180 uur op voorwaarde dat het gaat om werven waar effectief gebruik wordt gemaakt van een aanwezigheidsregistratiesysteem.
  • In de horecasector werd de grens van 130 overuren op 1 december 2015 opgetrokken tot 360 overuren. Deze uitbreiding geldt voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité
    302 of het paritair comité 322, inleners die ressorteren onder het paritair comité 302 bij uitzendarbeid.

Inwerkingtreding

Er wordt voorzien in een retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron:Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, Parl. St. Kamer 2018 -2019, 3482/009. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.