Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Fiscale controles bedrijfsleiders

By 12 juli 2023No Comments

Bedrijfsleiders zijn verplicht periodiek de bedrijfsvoorheffing op hun bezoldigingen en voordelen alle aard aan te geven en te betalen.

Aangezien de fiscus vaststelt dat deze verplichting niet altijd nageleefd wordt, zijn er thans fiscale controles lopende. De betrokken ondernemingen wiens bedrijfsleiders geen periodieke bv-aangifte doen, wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. Bij de controleacties zal de fiscus de in de wetgeving voorziene sancties toepassen.

Korte herinnering wettelijke regels

Voor bezoldigingen (voordelen van alle aard inbegrepen) die een onderneming toekent of uitbetaalt aan een bedrijfsleider (natuurlijk persoon) moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand of trimester van uitbetaling of toekenning. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de onderneming niet van die verplichting.

Die bezoldigingen moeten bovendien op een fiche 281.20 vermeld worden voor het jaar waarin de uitbetaling of toekenning gebeurde. De fiche 281.20 moet via Belcotax on web ingediend worden, uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op de betaling of toekenning van het loon.

Sancties

De fiscus heeft meegedeeld de boetes en interesten op te leggen indien ze vaststellen dat de verplichte aangifte niet of niet tijdig uitgevoerd werd.

Het betreft nalatigheidsinteresten die tussen de 4% en 10% kunnen liggen, en boetes die gaan van 10 € tot 3000 € afhankelijk van de inbreuk.

Bron: Bericht FOD financiën 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.