Sociaal-Juridisch

Fiscale vergroening van de mobiliteit – groener bedrijfswagenpark

By 31 mei 2021No Comments

De ministerraad heeft op 21/05/2021 op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de organisatie van de fiscale vergroening van de mobiliteit. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

“Een fiscale stimulans voor koolstofemissievrije bedrijfswagens en de installatie van elektrische laadpalen zijn samen met het vereenvoudigd mobiliteitsbudget dé hefbomen om onze mobiliteit en ons wagenpark versneld te vergroenen.  Zonder aan lopende contracten te raken, zet dit wetsontwerp belangrijke stappen richting een betere lucht- en levenskwaliteit.” – Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Het voorontwerp van wet bevat een aantal maatregelen die bestaande fiscale bepalingen wijzigen en nieuwe invoeren om een fiscale vergroening van de mobiliteit te bekomen. De maatregelen betreffen:

1. De elektrificatie van het bedrijfswagenpark

Op het vlak van de groene bedrijfswagen is de ambitie dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn.

Koolstofemissievrije bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker dan fossiele varianten. Werkgevers kunnen nog steeds bedrijfswagen op fossiele brandstoffen aanbieden, maar deze bedrijfswagens zullen niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel.

Aan de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor de werknemer raakt men niet.

De maatregelen worden nu genomen zodat werkgevers en leasingmaatschappijen, maar ook werknemers, zich tijdig kunnen voorbereiden op die omschakeling. Er wordt ook verschillende overgangsregimes voorzien:

 • Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft voor 1 juli 2023 geldt een overgangsregel: de huidige fiscale aftrekregeling zal van toepassing blijven.

 

 • Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt ook een overgangsregel, maar die wordt wel afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt:
  • in 2025 afgetopt op 75%;
  • in 2026 afgetopt op 50%;
  • in 2027 afgetopt op 25%;
  • in 2028 0%.

 

 • De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens (incl. auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) zal vanaf 2026 afgebouwd worden:
  • Aangeschaft vanaf 2026: 100% aftrek;
  • Aangeschaft vanaf 2027: 95% aftrek;
  • Aangeschaft vanaf 2028: 90% aftrek;
  • Aangeschaft vanaf 2029: 82,5% aftrek;
  • Aangeschaft vanaf 2030: 75% aftrek;
  • Aangeschaft vanaf 2031: 67,5% aftrek.
 • Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen;

2. Verhoogde kostenaftrek en degressieve belastingvermindering voor laadstations voor elektrische wagens

Daarnaast wordt er ingezet op de stimulans voor een versnelde aangroei van het aantal laadpalen, zowel thuis als op het werk.

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijke laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De kostenaftrek wordt afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten.

 • Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%;
 • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

Deze laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden. Zo kunnen ook mensen die in de buurt wonen, na de kantooruren en weliswaar tegen betaling, hun auto opladen.

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, dit geldt zowel eigenaars als huurders, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. Om de versnelling in te zetten, zal de vermindering stelselmatig afbouwen in de tijd.

 • Wie deze investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%;
 • Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (i.c. het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

3. Investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en elektrische laadinfrastructuur

Voor ondernemingen die een koolstofemissievrij vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden. Het tarief bedraagt:

  • 35% in 2023;
  • 29,5% in 2024;
  • 24% in 2025;
  • 18,5% in 2026;
  • 13,5% in 2027.

4. Versterking van de bestaande regeling van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget zou eventueel van toepassing worden op alle werknemers, die een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen (zonder wachttermijn).

Er komen bovendien bijkomende keuzemogelijkheden in pijler 2 ‘duurzame mobiliteit’:

 • Kosten voor financiering (bv. fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit;
 • Ook ‘elektrische voortbewegingstoestellen’, zoals elektrische steps, worden gezien als zachte mobiliteit;
 • Abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer, omdat vandaag bijvoorbeeld de kinderen vaak met de bedrijfswagen naar school worden gebracht;
 • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer;
 • Voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

De keuzes pijler 2 ‘duurzame mobiliteit’ zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-maakt-van-bedrijfswagens-en-laadpalen-de-hefbomen-naar-een-groener-wagenpark-0; https://news.belgium.be/nl/fiscale-vergroening-van-de-mobiliteit. 

 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.