Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Fiscale waardering voordeel alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit aangepast vanaf 2022! – update

By 31 januari 2022No Comments

Achtergrond

De regering zal in uitvoering van het regeerakkoord een bredere fiscale hervorming voorbereiden om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen en meer rechtvaardig en meer neutraal te maken.Met betrekking tot de personenbelasting zal er worden gestreefd naar een vereenvoudiging waarbij onder meer een geleidelijke verschuiving van alternatieve verloningsvormen naar verloning in euro’s.

In het kader van een cafetariaplan, een vorm van (para)fiscaal voordelige loonflexibilisering, worden vaak uitgaven van een werknemer ten laste genomen door zijn werkgever. De werknemer wordt dan belast op een voordeel van alle aard. Een voorbeeld dat recent in het nieuws kwam is een plan dat de mogelijkheid biedt aan werknemers van deelnemende bedrijven om hun elektriciteitsfactuur fiscaal voordelig te laten betalen door hun werkgever via een cafetariaplan. Dergelijke loonflexibilisering gaat in tegen het voornemen van de regering.

Beperking forfaitaire waardering

In afwachting van de fiscale hervorming wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming beperkt tot de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning. Deze bijkomende vooorwaarde is van toepassing op de voordelen die vanaf 1 januari 2022 worden verleend.

Forfaits 2022: 

 VerwarmingElektriciteit
Leidinggevenden en bedrijfsleiders2.130 euro1.060 euro
Andere begunstigden 960 euro480 euro

 

Bijgevolg zal het voordeel van de tussenkomst van de werkgever in de energiekosten in het kader van cafetariaplannen (zonder de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning) tegen de werkelijke waarde van het voordeel gewaardeerd moeten worden vanaf 01/01/2022.

 

 

Bron: KB van 19 december 2021 tot wijziging van artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit, BS van 27 december 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.