Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verplicht telewerk verlengd en telewerkaangifte februari 2022

By 31 januari 2022No Comments

Verplicht telewerk

Sinds 20/11/2021 is telewerk opnieuw verplicht, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Opgelet: Redenen die verband houden met de persoonlijke situatie van de werknemer (drukte thuis, concentratieproblemen, nood aan een andere omgeving,….) zijn geen geldige redenen.

De werkgever bezorgt de medewerkers (ongeacht de aard van de arbeidsrelatie) die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk die de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. 

In het kader van dit verplicht telewerk wordt er voorzien in de mogelijkheid van één terugkeerdag per werknemer per week met een max. van 20% op dezelfde dag aanwezige werknemers (voor wie telewerk verplicht is)  in de vestigingseenheid wordt verlengd tot 27/04/2022.

Specifiek voor KMO’s met minder dan 10 werknemers is deze maximumgrens vastgelegd op max. 5 personen (voor wie telewerk verplicht is) die tegelijk aanwezig mogen zijn.

Telewerkaangifte

Gelet op het verplicht telewerk geldt nog steeds de verplichting voor werkgevers om maandelijks via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk te registreren.

Voor de volgende maanden moet de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand gebeuren.

De aangifte voor voor de situatie op 01/02/2022 moet aangegeven worden uiterlijk 6 februari 2022. 

Opgelet: indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige aangifte dan moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Indien er wel een wijziging is van één van beide aantallen moet de nieuwe aangifte met beide cijfergegevens uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand ingediend zijn.

Hierbij geldt nog steeds dat er uitzonderingen voorzien zijn op de verplichting tot het verrichten van de telewerkaangifte, met name:

  • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
  • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen;
  • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020;
  • de politiediensten;
  • onderwijsinstellingen zowel voor hun personeel betaald door de inrichtende machten als het personeel betaald door de Gemeenschappen. Dit geldt niet voor de universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen;
  • de operationele diensten van de civiele veiligheid;
  • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

Wie geen personeel tewerkstelt moet geen aangifte indienen.

Bijkomende informatie kan u terugvinden in de FAQ van de RSZ.

 

Bron: RSZ FAQ telewerkaangifte. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.