Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Het Covid Safe Ticket werd verlengd – update

By 28 februari 2022No Comments

De regio’s hebben de geldigheidsduur van het Covid Safe Ticket verlengd gelet op de epidemische  noodsituatie.

Brussel

In het Brussels Gewest liep de regelgeving over de CST af op 15 januari 2022.  De ordonnantie van 14/01/2022 heeft de einddatum verlengd tot  14 april 2022. 

Meer informatie kan u terugvinden op de FAQ pagina.

Wallonië

Het Waals CST was normaal gezien nog van toepassing tot 15/01/2022. Via een decreet werd de toepassing van het Waals CST verlengd met 3 maanden tot 15 april 2022.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Waals Gewest.

Vlaanderen

Het Vlaams CST was normaal gezien nog van toepassing tot 31/01/2022.

Het decreet van 26/01/2022 voorziet dat de einddatum van het Vlaamse CST voortaan gekoppeld is aan de datum waarop de epidemische noodsituatie die werd afgekondigd (cf.  art. 3, § 1, van de wet van 14/08/2021) afloopt.

De reden voor de wijziging is dat de maatregelen van dit decreet in werking moeten blijven zolang ze noodzakelijk zijn om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. De afkondiging door de federale overheid van de epidemische noodsituatie is daarvoor de beste indicator.

De mogelijkheid wordt wel behouden dat de Vlaamse Regering voor iedere bepaling van het CST-decreet een datum van buitenwerkingtreding kan vaststellen die vroeger valt dan het einde van de epidemische noodsituatie. Op die manier wordt de proportionaliteit van de maatregelen gewaarborgd. Bij een positieve evolutie van de COVID-19-cijfers kan de Vlaamse Regering dus besluiten om bepaalde maatregelen al vroeger op te heffen, als zou blijken dat ze niet meer noodzakelijk zijn.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid. 

Duitstalige Gemeenschap 

Via een decreet werd de toepassing van het CST verlengd tot 15 april 2022.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Duitstalige Gemeenschap.

 

Bron: Ordonnantie van 14/01/2022 tot verlenging van het temporele toepassingsgebied van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, BS 14 januari 2022; Besluit van 14/01/2022 vvan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, BS 14 januari 2022; Decreet van 14/01/2022 houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht (1), BS 26 januari 2022; Decreet van 26 januari 2022 tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft de verhoging van de onderste leeftijdsgrens voor het gebruik van het COVID Safe Ticket en de koppeling van de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 aan de epidemische noodsituatie, BS 28 januari 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.