Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ziekte-uitkering zelfstandigen – tijdvak arbeidsongeschiktheid – update

By 28 februari 2022No Comments

Zelfstandigen hebben recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de 1ste dag dat ze arbeidsongeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid moet gemeld worden bij het ziekenfonds binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op het begin van de ongeschiktheid.  Deze termijn geldt ook voor de melding van een verlenging van ongeschiktheid en een herval. Men dient dus de melding bij het ziekenfonds te verrichten ten laatste op de 7e dag die volgt op de dag waarop de ongeschiktheid werd verlengd of hervatte.

Opgelet: als de periode van erkende arbeidsongeschiktheid meer dan veertien dagen vóór de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van de behandelend arts begint,  kan het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen slechts ingaan vanaf de veertiende dag voor deze datum van ondertekening (dit geldt niet bij verlenging of herval).

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling van toepassing bij een laattijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid, meer bepaald de invoering van een nieuwe verwittigingsmaatregel in geval van een laattijdige aangifte (éénmaal geldig in de loop van dezelfde arbeidsongeschiktheid – met inbegrip van een verlenging en een herval) waardoor de uitkeringen niet met 10 % worden verminderd als de duur van de laattijdigheid niet meer dan één maand bedraagt.

Bovenvermelde regeling is van toepassing vanaf 01/01/2022. 

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/termijn-voor-de-aangifte-van-de-arbeidsongeschiktheid-van-zelfstandigen; KB van 12/12/2021 tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, § 2 van het KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en  van de meewerkende echtgenoten, BS 23 december 2021; Koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 februari 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.