Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Indexatie dienstenchequesector (PC 322.01) vanaf 01/02/2022

By 31 januari 2022maart 28th, 2022No Comments

Er is een indexatie in paritair subcomité nr. 322.01 (dienstencheques-sector) vanaf 01/02/2022.

Lonen 

De schaallonen en de reële lonen worden vanaf 1 februari 2022 geïndexeerd met 2%. Dit geeft volgende nieuwe bedragen van de schaallonen:

38u/week 

 Anciënniteit 38u/week
 Minder dan 1 jaar 11,81 €
 Ten minste 1 jaar 12,26 €
 Ten minste 2 jaar 12,41 €
 Ten minste 3 jaar 12,55 €

 

Vergoeding van de verplaatsingstijd

Als de werknemer achtereenvolgens verschillende gebruikers bedient, waarbij er niet meer dan twee uur ligt tussen het einde van de prestaties bij de ene en het begin van de prestaties bij de volgende én de afstand meer dan één kilometer bedraagt,wordt de nodige verplaatsingstijd op een forfaitaire manier vergoed.

Deze vergoeding van de verplaatsingstijd is vanaf 1 februari 2022 geïndexeerd:

Per km0,11 €
Met een minimum per verplaatsing van0,64 €

Sociaal abonnement

Conform de cao dd. 25/08/2017 inzake de tussenkomst in de transportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats dienen de bedragen in de tabel, die toegepast wordt in het kader van de verplaatsingskosten, met 2% geïndexeerd te worden vanaf 1 februari 2022.

Starterslonen

Het stelsel van de starterslonen voor jongeren laat toe dat een werkgever die een jongere aanwerft van 18, 19 of 20 jaar het verschuldigde brutoloon voor die jongere kan verminderen. Het loonverlies van de jongere wordt opgevangen door een compenserende toeslag. De werkgever betaalt de compenserende toeslag maar kan die kost in mindering brengen van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

Het KB van 23/12/2021 voorziet vanaf 24/01/2022 de uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van starterslonen voor jongeren. Dit naar aanleiding van het unanieme advies en het verzoek van het paritair subcomité voor erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (PC 322.01).

 

Bron: KB van 23/12/2021 tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van artikel 33bis, § 1, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 14 januari 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.