Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitsluiting gebruikers van Vlaamse dienstencheques – uitbreiding

By 31 januari 2022No Comments

In juli 2021 werd er in het Vlaams Gewest reeds voorzien in de uitsluiting van gebruikers (met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest) voor het schenden van de veiligheidsmaatregelen rond de aanpak van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering).  Op basis hiervan kan het departement een persoon uitsluiten van het recht om dienstencheques te bestellen en te gebruiken of bij die persoon de tegemoetkoming terugvorderen als die persoon de hierboven vermelde veiligheidsmaatregelen heeft geschonden.

Op 27/01/2022 werd er een nieuw decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat voorzuit in een uitbreiding van de uitsluitingsgronden voor gebruikers met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest:

  • de persoon heeft opzettelijk deelgenomen aan een inbreuk tegen de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan die gepleegd zijn door de onderneming;
  • de persoon heeft dienstencheques gebruikt voor buurtwerken waarvan hij wist of behoorde te weten dat die niet toegelaten zijn;
  • de persoon heeft dienstencheques gebruikt voor prestaties ten gunste van een persoon die geen lid van zijn gezin is;
  • de persoon heeft dienstencheques gebruikt zonder dat daar werkelijke prestaties tegenover staan;
  • de persoon heeft een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk begaan bij de uitvoering van hun werk, ten aanzien van de werknemer die de buurtdiensten uitvoert.

In bovenvermelde gevallen kan de betrokken gebruiker van het recht om dienstencheques te gebruiken en te bestellen worden uitgesloten voor een periode van ten hoogste één jaar en kan gedwongen worden tot terugbetaling van de tegemoetkoming.  In geval van herhaling bedraagt de periode van uitsluiting ten hoogste vijf jaar.

De uitsluiting en de duur ervan staan in verhouding tot de ernst van de inbreuk. De beslissing tot uitsluiting vermeldt de relevante elementen. Minstens volgende elementen worden hierbij in overweging genomen:

  • de aard van de inbreuk;
  • de intentie in hoofde van de gebruiker;
  • de omvang van de inbreuk;
  • de duurtijd van de inbreuk.

 

Bovenstaande wijziging zal in werking treden 10 dagen na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad, met name 6 februari 2022.

Bron: Decreet van 10/12/2021 tot vervanging van artikel 3bis van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (1), BS 27/01/2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.