Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Individuele pensioentoezegging – deadline nadert voor informatie FSMA

By 25 februari 2022No Comments

De WAP* legt aan de werkgevers op om jaarlijks de toegekende individuele pensioentoezeggingen aan werknemers mee te delen aan het FSMA (Autoriteit voor financiële diensten en markten). Voor kalenderjaar 2021 moet dit uiterlijk 31 maart 2022 gebeuren.

Wat is een individuele pensioentoezegging (IPT)?

Een IPT is een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging aan één werknemer en/of zijn rechthebbenden.

Met individuele pensioentoezeggingen worden dus géén groepsverzekeringen (levensverzekeringscontracten die een pensioen- of overlijdenskapitaal voorzien voor alle of een
bepaalde categorie van werknemers) of collectieve toezeggingen beheerd in een pensioenfonds opgericht door de werkgever, bedoeld. Deze toezeggingen doet de werkgever immers op
collectieve basis aan alle of een bepaalde categorie van zijn personeelsleden.

Het is niet toegelaten om een IPT te doen in de 36 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen (wettelijk en brugpensioen). Bovendien moet de IPT vastgelegd zijn in een schriftelijke pensioenovereenkomst.

Formaliteiten?

De WAP verplicht werkgevers om jaarlijks aan de FSMA de volgende gegevens mee te delen:

  • betrokken kalenderjaar (2020);
  • aantal IPT’s per categorie van werknemers;
  • bewijs dat er in de onderneming voor alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat en informatie hieromtrent.

Deze gegevens kunnen overgemaakt worden via het formulier “WAP – 4″.

Dit formulier dient uitsluitend per post te worden verstuurd naar:

FSMA
Departement Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende pensioenen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Opgelet: het formulier moet getekend zijn door een persoon die gemachtigd is om de onderneming te vertegenwoordigen.

Het niet-naleven van deze verplichtingen en het verstrekken van onjuiste gegevens aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke sancties.

 

* Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.