Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Individuele zachte landingsbanen vanaf 01.01.2019

By 31 oktober 2018maart 25th, 2019No Comments

Sinds 1 januari 2018 is de reglementering m.b.t. de zachte landingsbanen van toepassing die kadert in de doelstelling om werknemers langer aan het werk te houden. Werknemers vanaf 58 jaar en ouder kunnen via een zachte landingsbaan met akkoord van hun werkgever hun werklast verminderen. Het loonverlies ten gevolge hiervan wordt daarbij gecompenseerd door een aanvullende vergoeding toegekend door de werkgever of het sociaal fonds, die vrijgesteld is van RSZ-bijdragen.

Gelet op het feit dat er weinig initiatieven genomen werden op sectoraal of ondernemingniveau, wil de regering vanaf 1 januari 2019 individuele zachte landingsbanen mogelijk maken via een schriftelijke en individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Huidige voorwaarden 

Opdat het Fonds voor Bestaanszekerheid of de werkgever de aanvullende vergoeding i.h.k.v de zachte landingsbaan kan toekennen vrij van RSZ-bijdragen moet de vergoeding vastgesteld zijn bij:

    • algemeen bindend verklaarde sectorale cao;
    • ondernemingscao of een wijziging van het arbeidsreglement;

Momenteel hebben echter zeer weinig sectoren en/of ondernemingen dit gedaan.

Individuele zachte landingsbanen 

Een ontwerp van KB heeft als doel om vanaf 1 januari 2019 ook individuele werknemers het recht te geven om te kiezen voor een ‘zachte landingsbaan’. Vanaf dan kunnen dus ook individuele werknemers, bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau, een van sociale bijdragen vrijgestelde vergoeding ontvangen, die wordt toegekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de verlichting van de werklast.

De werkgever en werknemer kunnen dan rechtstreeks met elkaar een schriftelijke en individuele overeenkomst sluiten over zachte landingsbanen.

Opgelet: Alle andere voorwaarden blijven evenwel van toepassing. U kan hiervoor ons artikel ‘Zachte landingsbanen: geen RSZ-bijdragen verschuldigd‘ raadplegen.

Inwerkingtreding

Deze maatregel zou in werking treden op 1 januari 2019 en dit onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Persbericht ministerraad van 05.10.2018 ‘Zachte landingsbanen’; Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.