Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Scholingsbeding – Opleiding knelpuntberoep

By 31 oktober 2018maart 19th, 2019No Comments

Een wetsvoorstel van 14 juni 2018 beoogt de afschaffing van de minimale jaarlijkse loongrens indien een scholingsbeding betrekking heeft op opleidingen tot een knelpuntberoep. 

Vandaag de dag komen werkgevers immers onvoldoende met vormingen voor knelpuntberoepen over de brug omdat zij onvoldoende zekerheid hebben dat de werknemer achteraf bij hen zal blijven werken. Voor werknemers is de hoge kostprijs ook een drempel om een opleiding op eigen kosten te volgen. Middels dit wetsvoorstel wordt aan werkgevers en werknemers een rechtszeker kader geboden waarbinnen werknemers een opleiding in een knelpuntberoep kunnen volgen op kosten van de werkgever.

Scholingsbeding

Wanneer werkgevers on-the-job training aanbieden en bijdragen in de kosten van een opleiding, willen zij de zekerheid dat de werknemer vervolgens niet zomaar kan vertrekken en bij een andere werkgever zijn nieuw verworven competenties ter beschikking kan stellen. Vandaag biedt de arbeidsovereenkomstenwet hiervoor al een wettelijk kader, namelijk het scholingsbeding.

Een scholingsbeding is een beding waarbij de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een specifieke vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om aan deze laatste een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat voor het einde van de door de partijen overeengekomen periode. De geldingsduur van een scholingsbeding mag niet meer dan drie jaar bedragen. Indien de werknemer de onderneming vroegtijdig verlaat omdat hij zelf ontslag neemt of ontslagen wordt om een dringende reden, moet hij een deel van de opleidingskosten terugbetalen.

Geldigheidsvoorwaarden 

Om geldig te zijn, bepaalt de arbeidsovereenkomstenwet dat het scholingsbeding individueel schriftelijk moet worden vastgesteld en een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.

    • enkel mogelijk bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
    • het jaarloon van de werknemer op wie het scholingsbeding van toepassing is, moet hoger zijn dan 34.180€ (bedrag van toepassing op 01.01.2018). Dit bedrag is proportioneel van toepassing op deeltijdse werknemers;
    • de vorming moet hem toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die desgevallend ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
    • de vorming dient tenminste 80 uren te bereiken of ingeval dit aantal uren niet bereikt wordt, een waarde hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (3 125,18 euro op 1 juni 2017);
    • Deze vorming mag zich niet situeren in het wettelijk of reglementair kader vereist voor de uitoefening van het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven.

Het scholingsbeding mag tijdens de geldigheidsduur van het beding toegepast worden in geval van ontslagname door de werknemer of ontslag door de werkgever om een dringende reden.

Scholingsbeding – knelpuntberoep 

De voorwaarde met betrekking tot de minimale jaarlijkse loongrens zal niet langer van toepassing zijn indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is.

Het beroep of de functie moet met andere woorden dus voorkomen op de lijst van de subregionale tewerkstellingsdienst van het gewest waar de plaats van tewerkstelling ligt.

Opgelet: Alle andere geldigheids-en toepassingsvoorwaarden van het scholingsbeding blijven evenwel van toepassing.

Inwerkingtreding 

De hierboven besproken wetswijziging m.b.t. knelpuntberoepen moet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

 

Bron: Wetsontwerp van 4 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, Parl.St Kamer 2017 – 2018, 3167/008;  Wetsvoorstel van 14 juni 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, Parl.St Kamer 2017 – 2018, 3167/001.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.