Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Inkomensgrenzen gepensioneerden 2019

By 26 december 2018maart 14th, 2019No Comments

Een gepensioneerde kan onder bepaalde voorwaarden zijn/ haar pensioen combineren met een inkomen uit beroepsactiviteit. Of deze dan onbeperkt mag bijverdienen of niet wordt bepaalde door de leeftijd, de loopbaanjaren en het type pensioen.  In bepaalde gevallen moet de betrokken persoon deze beroepsactiviteit wel melden of aangeven (meldingsformulier).

1. 65 jaar of een loopbaan van 45 jaar (rustpensioen)

De inkomsten uit een beroepsactiviteit zijn onbeperkt:

 • vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt;

of

 • als de betrokken persoon vanaf het ogenblik dat het Belgisch pensioen inging een loopbaan had van 45 kalenderjaren (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar,…). Elk van die 45 loopbaanjaren moet ook een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling hebben.

‘Gewoonlijke of hoofdzakelijke’ tewerkstelling houdt in:

 • werknemer of ambtenaar: een tewerkstelling met een intensiteit van 1/3de van een voltijdse activiteit (104 VTE)
 • zelfstandige: een minimumverzekering van 2 kwartalen met volledige bijdragebetaling.

2. Andere gepensioneerden 

Gepensioneerden die niet aan één van beide voorwaarden voldoen (65 jaar of 45 jaar loopbaan) mogen ook nog bijverdienen, maar hun toegelaten bruto beroepsinkomen is wel onderworpen aan een maximaal grensbedrag.

De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Als de gepensioneerde deze inkomstengrens overschrijdt, wordt zijn/ haar pensioen verminderd of geschorst.

Hieronder een overzicht van de grensbedragen voor 2019.

Voorwaarden

Kinderlast

Niet te overschrijden jaarbedrag

Werknemer, ambt of mandaat

Zelfstandige of gemengd (werknemer en zelfstandige)

A
 • 65 jaar met een rustpensioen al dan niet gecombineerd met een overlevingspensioen;
 • 45 kalenderjaren GHT op de ingangsdatum van het Belgische rustpensioen. (GHT= gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling)

/

Onbegrensd

Onbegrensd

B
 • Enkel overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars

 /

Onbegrensd

Onbegrensd

C
 • Vóór de wettelijke pensioenleeftijd
 • Jonger dan 65 jaar of geen 45 kalenderjaren op het ogenblik van de pensionering
 • Als huwelijkspartner (jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met een gezinspensioen.

Neen

8.172,00 EUR

6.538,00 EUR

Ja

12.258,00 EUR

9.807,00 EUR

D
 • Jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen

Neen

19.027,00 EUR

15.222,00 EUR

Ja

23.784,00 EUR

19.027,00 EUR

E
 • Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met een rustpensioen en jonger dan 65 jaar;
 • Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met alleen een overlevingspensioen
 • Als huwelijkspartner (vanaf wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met een gezinspensioen

Neen

23.604,00 EUR

18.883,00 EUR

Ja

28.712,00 EUR

22.969,00 EUR

 

Bron: MB van 4 december 2018 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§2 en 3 van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers, BS 11 december 2018. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.