Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Scholingsbeding ook bij verplichte opleiding knelpuntberoep?

By 26 december 2018april 30th, 2019No Comments

Sinds 10 november 2018 kan u als werkgever een scholingsbeding afsluiten i.h.k.v. een opleiding in een knelpuntberoep zonder rekening te moeten houden met de loongrens. De regering wil nu ook de voorwaarden om een scholingsbeding af te sluiten verder versoepelen voor verplichte opleidingen in het kader van een knelpuntberoep.

Geldigheidsvoorwaarden 

Om geldig te zijn, bepaalt de arbeidsovereenkomstenwet dat het scholingsbeding individueel schriftelijk moet worden vastgesteld en een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.

  • enkel mogelijk bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
  • het jaarloon van de werknemer op wie het scholingsbeding van toepassing is, moet hoger zijn dan 34.180 € (bedrag van toepassing op 01.01.2018). Dit bedrag is proportioneel van toepassing op deeltijdse werknemers;
  • de vorming moet hem toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die desgevallend ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
  • de vorming dient tenminste 80 uren te bereiken of ingeval dit aantal uren niet bereikt wordt, een waarde hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (3 125,18 euro op 1 juni 2017);
  • Deze vorming mag zich niet situeren in het wettelijk of reglementair kader vereist voor de uitoefening van het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven.

Het scholingsbeding mag tijdens de geldigheidsduur van het beding toegepast worden in geval van ontslagname door de werknemer of ontslag door de werkgever om een dringende reden.

Scholingsbeding – knelpuntberoep 

De voorwaarde met betrekking tot de minimale jaarloongrens is sinds 10.11.2018 niet langer van toepassing indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is.

In de toekomst zou een scholingsbeding ook mogelijk zijn bij verplichte opleidingen bij knelpuntberoepen. De voorwaarde dat de vorming zich niet mag situeren in het wettelijk of reglementair kader vereist voor de uitoefening van het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven, zal dan niet meer van toepassing zijn bij knelpuntberoepen.

Opgelet: Alle andere voorwaarden en modaliteiten blijven ongewijzigd van toepassing.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: voorontwerp van wet inzake de arbeidsdeal. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.