Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Single Permit in werking in Vlaanderen vanaf 01.01.2019

By 26 december 2018maart 19th, 2019No Comments

2019 brengt heel wat wijzigingen aan het migratielandschap in Vlaanderen. De single permit treedt in werking alsook andere wijzigingen in de migratiewetgeving.

Single permit

Buitenlandse onderdanen kunnen voortaan via één enkele aanvraagprocedure een arbeids- en verblijfsvergunning verkrijgen. De Single Permit die afgeleverd wordt is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

De procedure voor de aanvraag van de single permit en ander verblijfsvergunningen zijn als volgt verdeeld:

  • Arbeidskaarten A en B – verblijf voor meer dan 90 dagen –> single permit

In dit geval moet de nieuwe procedure voor de single permit worden toegepast. Dergelijke gecombineerde aanvraag tot verblijf en werken wordt ingediend bij de bevoegde Gewestelijke diensten. De single permit wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken. De papieren arbeidskaarten zullen niet langer afgeleverd worden daar de toelating tot arbeid opgenomen is op het verblijfsdocument.  

  • Arbeidskaarten A en B – verblijf voor minder dan 90 dagen–> oude procedures

Indien de betrokkene niet gerechtigd is tot het verrichten van arbeidsactiviteiten bij een kort verblijf dient nog steeds een papieren arbeidskaart aangevraagd te worden. In dit geval blijven de oude procedures van toepassing. De deelstaten zijn bevoegd.

  • Arbeidskaart C – specifieke verblijfssituatie –> single permit

De arbeidskaart C zal volledig afgeschaft worden. Onderdanen van derde landen die omwille van een specifieke verblijfssituatie in België verblijven, krijgen ook een single permit. De toelating tot arbeidsactiviteiten zal automatisch gebeuren op basis van het verblijfsstatuut van de betrokkene.

De bevoegdheid tot het afleveren van dergelijke verblijfsdocumenten is en blijft federaal.

Vanaf 1 januari 2019 moeten voor de aanvragen van arbeidskaarten en de single permit de nieuwe aanvraagformulieren gebruikt worden die beschikbaar zijn op de website van het Vlaams startpunt voor werk en sociale economie. Op deze website vind je ook het overzicht van de documenten die vereist zijn voor de aanvraag van de single permit.

Reeds afgeleverde arbeidskaarten behouden hun geldigheid tot de vermelde vervaldatum. Bij een verlenging of nieuwe aanvraag zullen de nieuwe procedures gevolgd moeten worden. Arbeidskaarten die voor 1 januari 2019 aangevraagd zijn, worden behandeld volgens de oude regels.

Andere wijzigingen betreffende migratie

Ook volgende wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019:

  • Er wordt een dynamische knelpuntberoepenlijst opgemaakt. Middengeschoolden krijgen op deze manier toegang tot de arbeidsmarkt zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB en zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Het gaat om beroepen met een structureel hoog kwantitatief tekort op onze arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zijn mogelijk, maar enkel nadat via een individueel arbeidsmarktonderzoek aangetoond wordt dat er geen andere arbeidskrachten beschikbaar zijn;
  • De maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid wordt verlengd naar 3 jaar voor hooggeschoolden, leidinggevenden, navorsers en onderzoekers, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden;
  • Het loon zal voor jongeren (tot 30 jaar) en verpleegkundigen, afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt. Zij dienen 80% van het gemiddeld bruto jaarloon te verdienen;
  • Hooggeschoolden kunnen voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt krijgen, nadat ze hier 4 jaar gewerkt hebben;
  • Bij de toekenning van een arbeidskaart zal een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn.

 

Bron: FOD WASO, www.werk.be; Besluit van 7 december 2018 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.