Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Kennisgevingstermijn variabele roosters : wijziging arbeidsreglement uiterlijk 20 augustus 2023

By 14 juli 2023No Comments

De huidige bekendmakingstermijnen die de werkgever in acht moet nemen bij de kennisgeving van het toepasselijk variabel werkrooster aan deeltijdse werknemers werd op 20 november 2022 van 5 en 1 werkdag(en) gewijzigd naar 7 en 3 werkdag(en) zodat werknemers iets meer ruimte hebben om zich naar deze roosters te organiseren.

De sectorale uitzonderingen die in een termijn van minder dan drie werkdagen waren tot het einde van het jaar 2022 toepasbaar. Indien er tegen die datum geen nieuwe sectorale cao voorhanden is, zal automatisch de minimale bekendmakingstermijn van 7 werkdagen gelden. Voor de horecasector (PC302) is de bekendmakingstermijn 3 werkdagen in afwezigheid van een tijdige sectorale cao vanaf 1/1/2023.

Voor een aantal paritaire comités wordt hierop ook een afwijking voorzien, zodat deze cao’s van toepassing kunnen blijven na 31 december 2022 en dit totdat zij buiten werking treden.

Het betreft de volgende 3 sectoren:

    • het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf (PC 145): de activiteiten in deze sector hangen zeer sterk af van de weersomstandigheden en hierdoor is het noodzakelijk om de nodige flexibiliteit te hebben om werknemers al dan niet werkzaamheden te laten verrichten;
    • het Paritair Comité voor de schoonmaak (PC 121): de bestaande uitzondering kan onder de vorm van een overgangsmaatregel blijven bestaan in geval arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist en na instemming van de werknemer;
    • het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200): bepaalde activiteiten die soms te maken hebben met last minute aanpassingen, zoals in autorijscholen, en waarvoor vandaag een afwijking bestaat, kunnen ook dankzij de overgangsmaatregel hun uitzondering nog tijdelijk behouden.

Elke nieuwe afgesloten sectorale cao (behoudens voorgaande afwijkingen) dient dus de minimumtermijn van drie werkdagen te respecteren.

Het arbeidsreglement moet overeenkomstig voorgaande ook aangepast te worden. En dit binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de maatregel, oftewel uiterlijk 9 maanden na 20 november 2022. 

Werkgevers die gebruik maken van variabele uurroosters moeten m.a.w. uiterlijk vóór 20 augustus aanstaande hun arbeidsreglement in lijn brengen met de nieuwe wet.

De gebruikelijke procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden:

Bij het ontbreken van een ondernemingsraaf moet de wijziging uitgehangen worden in de onderneming samen met het opmerkingenregister gedurende 15 dagen. Na 15 dagen en indien er geen opmerkingen zijn geformuleerd, moet het arbeidsreglement alsook het blanco opmerkingenregister elektronisch ge-upload worden bij de FOD WASO Toezicht Sociale Wetten via www.arbeidsreglement.belgie.be. Vervolgens wordt er een bewijs van neerlegging overgemaakt. Elke werknemer moet een kopie van de definitieve aanpassingen ontvangen.

Indien er een ondernemingsraad aanwezig is, zullen de aanpassingen in samenspraak met de ondernemingsraad in het arbeidsreglement opgenomen moeten worden.

 

Bron : Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.