Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsvergoeding – indexmechanisme en wijzigingen

By 27 maart 2019juli 10th, 2019No Comments

Werknemers kunnen op basis van de “cash for car-regeling” hun bedrijfswagen inruilen voor een vergoeding.

Op 15 maart 2019 werd het KB gepubliceerd dat de indexeringsregels bepaalt voor de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding berekend wordt.

Indexatiemechanisme

De wet van 30.03.2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding voorziet dat de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend jaarlijks op 1 januari geïndexeerd wordt. Het indexeringsmechanisme zou bij KB vastgelegd worden.

Het KB van 28.02.2019 dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15.03.2019 legt dit indexatiemechanisme eindelijk vast.

Het is de cataloguswaarde die deel uitmaakt van de formule voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding die jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de zogenaamde afgevlakte mobiliteitsindex. Dit is een nieuwe index die de prijsevolutie weergeeft van productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex.

Formule: 

Inlevering Mobiliteitsvergoeding
Bedrijfswagen zonder tankkaart20% van 6/7 van de cataloguswaarde (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkosten)
Bedrijfswagen met tankkaart24% van 6/7 van de cataloguswaarde (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkosten

Op de ministerraad van 22.03.2019 werd ondertussen op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van KB goedgekeurd dat het indexatiemechanisme van het KB van 28.02.2019 alweer zou intrekken en vervangen.

Wijzigingen

Als algemene regel geldt dat een werknemer minstens 3 maanden voor de aanvraag effectief moet beschikken over een bedrijfswagen en de werkgever moet al minstens drie jaar bedrijfswagens aanbieden. Hierop zijn uitzonderingen voorzien voor startende werkgevers en werknemers.

Een wetsontwerp van december 2018 voorziet een aanpassing van de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de mobiliteitsvergoeding en enkele verduidelijkingen:

  • de maatregel zal ook toegankelijk worden voor werknemers die niet effectief beschikken over een bedrijfswagen, maar wel in aanmerking komen voor een bedrijfswagen op basis van de bedrijfswagenpolicy gedurende dezelfde periode.
  • de maatregel zal ook onmiddellijk toegankelijk worden voor werknemers die in dienst treden en op basis van de bedrijfswagenpolicy aanspraak maken op een bedrijfswagen. Het recent ingevoerde bedrijfswagenattest is hierdoor niet langer relevant.
  • de doorlooptijd zal ook niet gelden bij een bevordering of functiewijziging die reeds heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van de wet.
  • de eigen bijdrage van de werknemer voor de bedrijfswagen mag afgetrokken worden van het berekende belastbaar voordeel in het kader van de mobiliteitsvergoeding.
  • het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal dynamisch worden en rekening houden met de functie. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal voortaan dus stijgen of dalen bij een functiewijziging of bevordering waarbij de werknemer gerechtigd is op een bedrijfswagen van een hogere of lagere categorie.
  • de mobiliteitsvergoeding kan niet gecumuleerd worden met een vergoeding woon-werkverkeer tenzij de werknemer voorheen al kon genieten van een combinatie bedrijfswagen en vergoeding woon-werkverkeer.
  • als de werknemer een aanvraag heeft ingediend voor de mobiliteitsvergoeding moet de werkgever verplicht vooraf de berekeningsmodaliteiten van de vergoeding en het exacte bedrag meedelen aan de werknemer. Dit moet ook opgenomen worden in de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.
  • de werknemer zal de mobiliteitsvergoeding verliezen indien deze overstapt naar het mobiliteitsbudget en omgekeerd.

De inwerkingtreding van de aanpassingen van de mobiliteitsvergoeding werd vastgelegd op 1 maart 2019 en de verduidelijkende bepalingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018,  maar het is nog afwachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Wetsontwerp van 3 december 2018 tot wijziging, wat de mobiliteitsvergoeding betreft, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding,  Parl. doc. nr. 3382; Koninklijk besluit van 28 februari 2019 tot invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, §2 van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 15 maart 2019; Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 7 mei 2018.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.