Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsvergoeding PC 149.01 vanaf 01/05/2020

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitair stelsel van terugbetaling van verplaatsingskosten dat toegekend wordt aan werknemers in paritaire comités waar de plaats van tewerkstelling niet vast is.  De betrokken werknemers worden tewerkgesteld op werven die verschillen van opdracht tot opdracht. Om de tijd van de verplaatsing naar de werf  die geen arbeidstijd is, te vergoeden werd de “mobiliteitsvergoeding” gecreëerd. Ook uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de betrokken sectoren en op mobiele werkplaatsen hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.

Met ingang van 01.05.2020 werden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding in PC 149.01 aangepast:

VergoedingBedrag vanaf 01.02.2020Bedrag vanaf 01.05.2020
Openbaar vervoervolledige terugbetalingvolledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel0,2759 EUR per kilometer0,2759 EUR per kilometer
Voertuig werkgever (passagier)0,1196 EUR per kilometer0,1384 EUR per kilometer
Chauffeur met passagiers0,1316 EUR per kilometer0,1569 EUR per kilometer
Chauffeur zonder passagiers/0,1453 EUR per kilometer

 

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders in die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingplaats van de arbeiders is.

Indien de zetel van de onderneming niet enkel fungeert als ophaalplaats, maar dat er tevens arbeid wordt geleverd dan dient de arbeidstijd verloond te worden. Voor het vervoer naar de werf geldt enkel de mobiliteitsvergoeding.

De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en toegekend.

Aan arbeiders die jaarlijks tenminste 43.000 km afleggen wordt een dag mobiliteitsverlof toegekend. Deze extra dag betaalde vakantie wordt toegekend in het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het aantal km werd bereikt.

 

Bron: CAO van 27.09.2017 betreffende de vervoerskosten, 142852/CO/149.01; KB van 26 maart 2020 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 06/04/2020; CAO betreffende het nationaal akkoord 2019 – 2020, 152842/co/149.01. 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.