Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Modernisering verblijfsdocumenten voor buitenlanders

By 22 oktober 2021oktober 28th, 2021No Comments
Het KB van 12/06/2020  voorziet in een gefaseerde vernieuwing van de elektronische verblijfsdocumenten die door de Belgische overheid aan buitenlanders worden toegekend.

Het doel hiervan is om de verblijfsdocumenten veiliger te maken, de geldigheidsduur van de documenten in overeenstemming te brengen met de Europese regels en om enkele verduidelijkingen aan te brengen zodat het type verblijf duidelijker is. Zo worden bijvoorbeeld de opschriften en letters  aangepast.

Fase 1

Het MB van 27/04/2021 voorziet in een eerste fase de aanpassing van de elektronische verblijfsdocumenten E en E+ vanaf 10/05/2021.

Oud opschriftNieuw opschrift
E.      Verklaring van inschrijvingEU. Inschrijving – art. 8 DIR 2004/38/EG
 E+. Document ter staving van het duurzaam verblijfEU+. Duurzaam verblijf – art. 19 DIR 2004/38/EG

De geldigheidsduur van het elektronische verblijfsdocument EU+ werd opgetrokken naar 10 jaar .

De reeds afgegeven elektronische verblijfsdocumenten E of E+ blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur. 

De betrokken personen hebben ook de mogelijkheid om voor het einde van de geldigheidsduur op eigen kosten een ‘nieuw’ elektronisch verblijfsdocument EU of EU+ kaart aan te vragen.

Indien er een duplicaat wordt aangevraagd, zal er geen elektronisch verblijfsdocument E of E+ meer afgeleverd worden, maar wel een elektronisch verblijfsdocument EU of EU+.

Fase 2

Het MB van 06/10/2021 en het KB van 03/10/2021 voorzien in een tweede fase de aanpassing van bepaalde elektronische verblijfsdocumenten vanaf 11/10/2021.

Oud opschriftNieuw opschrift
A.     Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijfA.     Beperkt verblijf
B.     Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregisterB.     Onbeperkt verblijf
C.      Identiteitskaart voor VreemdelingK. Vestiging
D.     EU-langdurig ingezeteneL. EU-langdurig ingezetene
F.      Verblijfskaart van familielid van een burger van de UnieF.      Familielid EU – art. 10 RL 2004/38/EG
F+. Duurzame verblijfskaart van familielid van een burger van de UnieF+. Familielid EU – art. 20 RL 2004/38/EG

De geldigheidsduur van de elektronische verblijfsdocumenten F+, K en L werd opgetrokken naar 10 jaar.

De reeds afgegeven elektronische verblijfsdocumenten A, B, C, D, F en F+ blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur.  Voor de elektronische verblijfsdocumenten F en F+ wordt hieraan een voorbehoud toegevoegd. Indien de geldigheidsduur van de reeds afgegeven verblijfsdocumenten F en F+ na 3 augustus 2026 zou verstrijken dan zijn deze verblijfsdocumenten slechts geldig tot 3 augustus 2026. 

Nieuwe lay-out

Naast de hierboven reeds vermelde verblijfsdocumenten wordt de nieuwe lay-out ook toegepast voor de elektronische verblijfsdocumenten M en N (brexit) en het elektronische verblijfsdocument H (Europese blauwe kaart).

 

Bovenvermelde wijzigingen wijzigt niets aan de regels rond de toegang tot de arbeidsmarkt voor derdelanders (cf. veld toegang tot de arbeidsmarkt op de verblijfsdocumenten).

 

Bron: MB van 27/04/2021 betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden, BS 6 mei 2021; MB van 06/10/2021 betreffende de modernisering van de verblijfstitels afgegeven aan de onderdanen van derde landen en aan de familieleden van een burger van de Europese Unie, BS 11 oktober 2021; KB van 03/10/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 11 oktober 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.