Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe fiscale regeling voor 65-plussers ten laste

By 14 januari 2022No Comments
De fiscale regeling rond de vermindering in de bedrijfsvoorheffing voor wie een familielid ouder dan 65 jaar ten laste heeft werd aangepast vanaf inkomstenjaar 2022. Voortaan zullen enkel ‘zorgbehoevende’ 65-plussers in aanmerking komen. Het bedrag van de vermindering wordt voor deze categorie verhoogd. Er wordt daarbij ook voorzien in een  overgangsregeling t.e.m. inkomstenjaar 2024.

Ten laste 65+ en zorgbehoevend

Vanaf 1 januari 2022 zal er enkel een vermindering in de bedrijfsvoorheffing worden toegekend aan de werknemer of een bedrijfsleider voor een ‘nieuwe’ 65-plusser (ascendent/ zijverwant 2e graad) indien deze als ‘zorgbehoevend’ wordt aangemerkt.

Als zorgbehoevend aangemerkt, de persoon voor wie de graad van zelfredzaamheid op ten minste 9 punten werd vastgesteld (cf. MB 30/07/1987). De zorgbehoevendheid wordt vastgesteld door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend geneesheer bij het ziekenfonds of een gelijkwaardige instelling of persoon uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Het gaat over de impact op dagelijkse activiteiten:

  1. zich verplaatsen
  2. eten bereiden en opeten
  3. zich verzorgen en aankleden
  4. de woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  5. gevaar inschatten en vermijden
  6. contacten onderhouden met andere personen

Het betreft een vermindering in de bedrijfsvoorheffing van 129 euro per maand.

Ten laste 65+  (= overgangsregeling) 
Aangezien de extra voorwaarde m.b.t. ‘zorgbehoevend’ zijn voor personen die reeds genoten van de vermindering in de  bedrijfsvoorheffing voor een 65-plusser ten laste, het verlies van dit voordeel met zich mee kan brengen, werd er voorzien in een overgangsregeling voor inkomstenjaar 2022 t.e.m. inkomstenjaar 2024.
Er wordt nog steeds een vermindering in de bedrijfsvoorheffing toegekend aan de werknemer of bedrijfsleider die een ascendent/zijverwant 2de graad ten laste heeft gehad voor inkomstenjaar 2020 én die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt op 1 januari 2021.
Het betreft een vermindering in de bedrijfsvoorheffing van 84 euro per maand (x2 indien het een gehandicapte persoon betreft).
In het kader van de overgangsregeling is het dus niet vereist dat de 65-plusser ‘zorgbehoevend’ is, maar deze regeling geldt slechts voor beperkte duur, namelijk vanaf inkomstenjaar 2022 t.e.m. inkomstenjaar 2024.
Beide regelingen kunnen niet gecumuleerd worden. De meest voordelige wordt toegepast.
Bron: Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 december 2021, Bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992 – Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.