Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Relance-overuren: de wet is gepubliceerd!

By 14 januari 2022februari 28th, 2022No Comments

In ons artikel ‘Relance-overuren-wetsvoorstel‘ hebben we reeds de mogelijkheid van de opname van 120 bijkomende overuren ‘relance’ toegelicht. De wet werd op 31 december 2021 eindelijk gepubliceerd!

Deze overuren zijn in tegendeel tot de vrijwillige overuren corona van 2021 niet sector-gebonden, en kunnen dus toegepast worden door alle werkgevers (van de privésector), en ongeacht het feit of er reeds een deel van het contingent van de 100 vrijwillige overuren gebruikt zijn (met overloon, maar zonder recuperatie).

Deze extra vrijwillige overuren moeten worden gepresteerd in de periode waarop zij betrekking hebben.

Ten slotte geven deze overuren geen recht op inhaalrust en overloon, noch zijn er patronale bijdragen of bedrijfsvoorheffing op verschuldigd.

De fiscale vrijstelling van de relance-overuren

De fiscus heeft in tegenstelling tot de RSZ gewacht tot de effectieve inwerkingtreding van de wet om het gunstig fiscaal regime (vrij van bedrijfsvoorheffing) toe te staan. Thans zijn derhalve de bezoldigingen voor de relance- overuren die in 2021 en 2022 gepresteerd zijn of worden en voldoen aan de voorwaarden, met een maximum tot 120 per kalenderjaar niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

De RSZ had reeds in het derde kwartaal meegedeeld dat er geen patronale bijdragen verschuldigd waren op de overuren die voldoen aan de voorwaarden.

Maximaal plafond van vrijwillige overuren van 220

Het maximale plafond van de vrijwillige overuren, ongeacht het sociaal of fiscaal regime, is beperkt tot 220 vrijwillige overuren (de som van het basiscontingent van 100 uren van vrijwillige overuren en het aanvullende contingent van 120 relance-overuren) in elk van de perioden waarin de maatregel van toepassing is, m.a.w.  van 1 juli tot 31 december 2021 en maximum 220 vrijwillige overuren in 2022. Het eventuele resterende saldo van 2021 is niet overdraagbaar naar 2022. In 2022 heeft de werknemer opnieuw een nieuwe contigent van 220 vrijwillige overuren.

Cumulatie met de horeca ‘netto overuren’

De wet voorziet uitdrukkelijk dat de verschillende ‘soorten’ overuren niet gecumuleerd kunnen worden in de horecasector. Het maximale plafond blijft derhalve 360 overuren. Uiteraard staat het de werkgever wel vrij dit potje zelf in te vullen rekening houdend met de specifieke voorwaarden die voor elke soort gepresteerde overuren geldt.

Aldus kan er een beroep gedaan worden op de 120 relance-overuren, naast de netto horecaoveruren (niet in te halen overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzaak) of de vrijwillige overuren horeca, mits inachtname dat enkel de eerste 360 gepresteerde overuren per kalenderjaar op sociaal en fiscaal vlak vrijgesteld zijn en waarvoor geen overloon betaald moet worden.

De ‘gunstige’ vrijwillige overuren horeca kunnen enkel gepresteerd worden bij werkgevers die beschikken over een witte kassa en voor zover er sprake is van een voltijdse tewerkstelling. Voor meer info kan je terecht bij ons artikel ‘Overuren in de horecasector: gunstige regeling vrijwillige overuren‘.

Bron: KB van 23 januari 2022 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. van 4 februari 2022; Wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, BS 31 december 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.