Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging maatregelen Werkbaar Werk in 2022

By 14 januari 2022No Comments

De werkbaarheidscheques en de (tijdelijke) verhoging van de KMO-portefeuille  werden geïntroduceerd in het kader van het actieplan ‘Werkbaar Werk’. Het doel hiervan is werkgevers aan te zetten tot actie rond werkbaar werk en de werkbaarheid van hun werknemers in kaart te brengen.

Werkbaar werk heeft betrekking op het evenwicht tussen de eisen van het werk en het vermogen van de werknemer. Deze maatregelen zouden aflopen in 2021, maar de Vlaamse Regering heeft beslist deze mogelijkheden te verlengen tot eind 2022.

Algemeen

Vlaamse ondernemingen kunnen een werkbaarheidscheque inzetten voor:

  • het aankopen van een scan om de werkbaarheidsgraad in kaart te brengen
  • en/of het inkopen van begeleiding bij het uitvoeren van een meting/ scan bij een erkende dienstverlener.

De begeleiding kan betrekking hebben op het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten en/of monitoring van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk. Als onderneming moet men zich engageren om naar aanleiding hiervan maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren m.b.t. werkbaar werk.

Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming tevens advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie: die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers;
  • Competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken;
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers.

Voorbeeld: duurzaam beleid rond telewerk

Tijdelijk werd ook een uitbreiding toegestaan om verbeteracties op te zetten in de gewijzigde context door de Corona-pandemie. Hiervoor mogen de cheques ook aangewend worden.

Indien men enkel begeleiding koopt voor het opstellen van een actieplan moet maximaal 12 maanden (hiervoor 6) voor de indiening van de factuur een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd zijn in de onderneming.

De cheque kan tevens enkel ingezet worden bij een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille. 

Aanvraag

De werkbaarheidscheques kunnen gebruikt worden door zowel grote ondernemingen als KMO’s en dit zowel in de profit als de social profit gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hierbij geldt als voorwaarde dat de onderneming minstens 1 werknemer in dienst heeft via een arbeidsovereenkomst.

Er wordt daarbij voorzien in een maximale financiering van 10.000 euro per ondernemingsnummer over een periode van één jaar (of totdat het budget uitgeput is). In het verleden kon men maximaal 3x een beroep doen op de werkbaarheidscheques. Voor 2022 wordt deze beperking weggelaten. De subsidie wordt daarnaast begrensd tot 60% van de totale kosten. De minimale eigen inbreng bedraagt dus 40% van de totale kosten.

De maximale duurtijd van het project is verhoogd naar 12 maanden (hiervoor 6)

De aanvraag kan ingediend online ingediend worden t.e.m. 31/12/2022. Hierbij moet de factuur van de geregistreerde dienstverlener opgeladen worden alsook een verklaring op eer.

De oproep staat open tot het beschikbare jaarbudget bereikt is.

Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving.

Verhoging van de kmo-portefeuille voor acties werkbaar werk

Ondernemingen die reeds het voorziene plafond van de KMO-portefeuille van 10.000 € opgebruikt hebben en die thans nog maatregelen in het kader van ‘werkbaar werk’ willen nemen, kunnen rekenen op een bijkomende verhoging van 5.000 € per organisatie. Hierbij bedraagt het steunpercentage 30 % voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.

Deze verhoging kan gebruikt worden voor :

  • maatregelen of verbeterprojecten in het kader van ‘werkbaar werk’; of
  • andere maatregelen buiten ‘werkbaar werk’.
    Dit kan maximum voor het bedrag van de acties inzake de werkbaarheid die genomen werden binnen de KMO-portefeuille.

Bron: Bericht Vlaamse Ministerraad van 17 december 2021 betreffende de verlenging werkbaarheidscheque en verhoging kmo-Portefeuille in 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.