Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Relance-overuren – wetsvoorstel

By 30 november 2021No Comments

In het interprofessioneel akkoord 2021 – 2022 was er sprake van de invoering van een nieuwe type vrijwillige overuren, met name de vrijwillige ‘relance’-overuren.

Een wetsontwerp tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021 – 2022 voorziet de verdere uitwerking hiervan.

Er wordt voorzien in een bijkomend potje van 120 vrijwillige relance-overuren  voor alle sectoren in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 én in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Opgelet: voor de cruciale bedrijven en essentiële diensten die reeds een beroep konden doen op de 120 extra bijkomende ‘corona’ uren, betreft dit geen dubbelop. De gepresteerde vrijwillige “corona” overuren in 2021 moeten dus in mindering gebracht worden van de relance-uren in 2021. Enkel het (eventuele) saldo is bijgevolg verder beschikbaar tot 31 december 2021.

Deze relance-overuren tellen niet mee voor de interne grens (max. aantal overuren in een referteperiode) en de berekening van de arbeidsduur.

Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze relance uren.

Het is nog steeds vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar). Indien er reeds een akkoord was gesloten met de werknemer voor het presteren van de vrijwillige “corona” overuren in de cruciale sectoren, dan kan dit akkoord verder gelden voor de resterende periode van 6 maanden voor de relance-overuren.

Bovendien dienen ook nog steeds de maximale grenzen van 11u/dag en 50u/week gerespecteerd te worden.

De relance-uren, komen  niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor overuren in hoofde van de werknemer en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever.

Het wetsontwerp voorziet dat de relance-overuren worden vrijgesteld van belastingen. De RSZ had in haar instructies reeds laten weten dat de relance-overuren vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen. 

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: wetsontwerp tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021 – 2022, Parl. St. Kamer 2021 – 2022, 2304/005. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.