Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Schorsing opzeggingstermijn wegens tijdelijke werkloosheid corona en SWT

By 30 november 2021No Comments

In het kader van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden geldt als voorwaarde voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat de werknemer ontslagen moet zijn tijdens de erkenningsperiode (periode van maximum 2 jaar) als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Indien de werknemer ontslagen wordt met het naleven van een opzeggingstermijn (of de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding) dan moet deze termijn ook eindigen binnen de erkenningsperiode.

Doordat de wetgever in 2020 de wijziging tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolgde de COVID-19-crisis ingevoerd heeft, kwamen een aantal werknemers niet meer in aanmerking voor SWT aangezien de opzegtermijn niet eindigde gedurende de erkenningsperiode.

Koninklijk Besluit voorziet wijziging

Om dit nadelig gevolg weg te werken voor de betreffende werknemers, heeft de regering een wijziging met terugwerkende kracht vanaf 22 juni 2020 ingevoerd.

De regelgeving voorziet dat in het kader van werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, er vanaf voormelde datum er geen rekening gehouden moet worden met de schorsing van de opzeggingstermijn ingevolgde overmacht omwille van corona.

Elektronisch

Naast voormelde wijziging bepaalt het KB ook dat de dossiers van vrijstelling van de vervangingsverplichting in het kader van SWT via elektronische weg ingediend kunnen worden.

Een werkgever kan namelijk een uitzondering op de vervangingsplicht aanvragen bij de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA wanneer er bewezen wordt dat er op de arbeidsmarkt geen vervangers zijn die beantwoorden aan de criteria vereist door de reglementering.

De elektronische mededeling is thans nog niet beschikbaar, maar zal heel binnenkort mogelijk zijn via een elektronisch formulier dat ingediend kan worden op de website van de Fod WASO.

 

Bron: KB van 7 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 16 november 2021.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.