Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 26/11/2021 – winterpakket

By 30 november 2021No Comments

Het Overlegcomité is opnieuw samengekomen op 26/11/2021 aangezien de coronasituatie verder verslechterd was na het voorgaande overlegcomité. Aangezien de coronasituatie in ons land snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg werd er een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.

De maatregelen zullen opnieuw geëvalueerd worden op 15 december 2021.

1. Bijkomende vaccinaties

Er is beslist om de boosterprik zo snel mogelijk uit te rollen naar de volledige bevolking.

Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.

Er wordt ook werk gemaakt van de opstart van de vaccinatie (op vrijwillige basis) van de 5 tot 11 jarigen.

2. Winterpakket

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering van huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen op huwelijksfeesten met mondmasker toegelaten is.

Deze beperking geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. De bevolking wordt wel aangemoedigd om zelftesten te gebruiken.

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6 personen of één huishouden (ongeacht de grootte van dat huishouden).

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen

  • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
  • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november 2021.

Handelsbeurzen

Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.

De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, mogen doorgaan maar zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

  • Verplichte mondmaskerdracht;
  • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
  • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
  • Opsporen van hoogrisico-contacten;
  • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

Er wordt tot 19/12/2021 (i.p.v.  12/12/2021) voorzien in de mogelijkheid van één terugkeerdag per werknemer per week met een max. van 20% op dezelfde dag aanwezige werknemers (voor wie telewerk verplicht is)  in de vestigingseenheid.

Vanaf 20/12/21 (i.p.v. 13/12/2021) zal het aantal terugkeerdagen opgetrokken worden naar maximaal twee per werknemer per week en max. van 40% op dezelfde dag aanwezige werknemers (voor wie telewerk verplicht is) in de vestigingseenheid.

Zie ook ons artikel ‘Opnieuw verplicht telewerk vanaf 20/11 en verplichting tot registratie telewerk – update

3. Handhaving

De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen. Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

4. Drie richtsnoeren om het veilig te houden

Het Overlegcomité geeft nog drie richtsnoeren mee om het veilig te houden:

  • Beperken van de contacten en bij voorkeur buiten samenkomen
  • Gebruik zelftesten
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes

5. Reizen

De laatste regels en richtlijnen bij terugkeer naar België zijn terug te vinden op de volgende website.

Inwerkingtreding

De maatregelen zijn in werking getreden op 27/11/2021, met uitzondering van de regels m.b.t. publieke evenementen die van toepassing zijn vanaf 29/11/2021. 

 

Bron: https://www.premier.be/nl/winterpakket; KB van 27/11/2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 27 november 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.