Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen vanaf 1 september 2022

By 28 september 2022september 29th, 2022No Comments

De forfaits die door de fiscus aanvaard worden als terugbetaling van de verblijfskosten voor dienstreizen in België werden vanaf 1 september 2022 gewijzigd ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in juli 2022.

Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 september 2022:

 • Maaltijdkosten: 19,22  EUR per dag
 • Reizend personeel – maandelijkse vergoeding: maximaal 16 x 19,22 EUR per maand = 307,52 euro
 • Huisvestingskosten: 144,16 EUR per nacht

Voorwaarden

Maaltijdkosten (dagelijks forfaitaire vergoeding)

Om een maaltijdvergoeding toe te kunnen kennen, moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld worden:

 • De verplaatsing duurt minimaal 6 uur, en wordt berekend vanaf het vertrek op de plaats van tewerkstelling tot de terugkeer op de plaats van tewerkstelling (tenzij rechtstreeks vanuit de woonplaats vertrokken wordt)
 • de verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt (voorbeeld: gratis maaltijd aangeboden door een klant);
 •  de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel om de maaltijdkosten te dekken (bijvoorbeeld maaltijdcheque of er kan een maaltijd genoten worden in het bedrijfsrestaurant).

Reizend personeel (maandelijkse forfaitaire vergoeding)

De maandelijkse forfaitaire vergoeding kan worden toegekend aan werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de personeelsleden van de federale overheid die aanspraak kunnen maken op deze vergoedingen. Het betreft doorgaans personeelsleden die een reizende functie uitoefenen.

Wat de maandelijkse forfaitaire vergoeding betreft, wordt de voorwaarde dat de verplaatsing minimaal 6u duurt, niet opgelegd. De verplaatsing mag er evenwel geen aanleiding toe geven dat de werkgever of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt en de verplaatsing mag evenmin aanleiding geven tot enig ander voordeel om de maaltijdkosten te dekken.

Indien de werkgever ervoor opteert om de dagelijkse vergoedingen (cf. maaltijdvergoeding) toe te kennen, kan dit indien aan de voorziende voorwaarden voldaan is per dag dat de vergoeding uitgekeerd wordt.

Huisvestingskosten

Wanneer een werknemer in België buiten zijn woonplaats moet logeren naar aanleiding van zijn functie, wordt een aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten toegekend. Deze vergoeding dekt de huisvestingkosten.

Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 • de verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de kost van huisvesting op zich neemt;
 • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard.

Standpunt van de rsz?

De RSZ hanteert niet dezelfde voorwaarden en forfaits dan de fiscus. Aldus zijn de forfaits van de RSZ niet verhoogd op 1 september 2022.

Voor reizend personeel (voor de RSZ werknemers die minstens 4 uur opeenvolgend op de baan zijn) kunnen voor de RSZ de volgende vergoedingen toegekend worden, die geen aanleiding zullen geven tot het innen van socialezekerheidsrechten.

 • Afwezigheid van faciliteiten: 10,00 EUR/dag indien de werknemer geen gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten zoals wasplaatsen, refters, toiletten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven.
 • Maaltijdvergoeding: 7,00 EUR/dag wanneer de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken. Indien er maaltijdcheques toegekend worden aan de werknemer, moet de maaltijdvergoeding verminderd worden met de patronale bijdrage in de maaltijdcheque.
 • Overnachting: 35 EUR per nacht. Dit dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt. Er kan dus in principe niet bijkomend een maaltijdvergoeding toegekend worden. Dit bedrag is aanzienlijk minder dan het forfait dat door de fiscus aanvaard wordt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.