Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe functieclassificatie (IFIC) voor de regionale gezondheidsinstellingen

By 29 oktober 2019No Comments

In 2018 werd het IFIC-model reeds ingevoerd bij de federale gezondheidsinstellingen. Vanaf november aanstaande zijn de regionale gezondheidsinstellingen aan de beurt. Het gaat over de instellingen binnen paritair comité 330, die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, zijnde:

  • Ouderenzorg (woonzorgcentra, assistentiewoningen…)
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven voor beschut wonen
  • Autonome revalidatiecentra

IFIC

IFIC is de afkorting van instituut voor functieclassificatie. Binnen de regionale gezondheidsinstellingen wil de overheid de oudere classificaties laten verdwijnen daar deze meer dan 40 jaar oud zijn en nieuwe functieclassificaties invoeren. Dit middels een vaste lijst van nieuwe functies gekoppeld aan geharmoniseerde baremalonen.

Het IFIC heeft de nieuwe functieclassificaties uitgewerkt en hier een nieuw baremaloon aan gekoppeld. De loonformule creëert een all-in brutoloon. Bijkomende bedoeling was immers om de bestaande supplementen weg te werken, zoals o.a. de haard- en standplaatsvergoeding.

Fasen

Het nieuwe IFIC-barema wordt bewerkstelligd door te werken met meerdere fasen. De eerste fase zal ingaan vanaf 1 november 2019. De personeelsleden behorende tot één van bovenvermelde categorieën moet uiterlijk op 31 oktober 2019 kiezen of hij/zij wilt ingedeeld worden onder de nieuwe IFIC-classificatie of de oudere functiecategorie wenst te behouden. De keuze is onomkeerbaar.

Personeelsleden die in dienst komen vanaf 1 november 2019 worden automatisch onder het nieuwe barema ingedeeld.

Een aantal personeelsleden kunnen geen keuze maken en behouden hun huidige kwalificatie. Het betreft:

  • De werknemers die een BBK (bijzondere beroepsbekwaamheid) – of BBT (bijzondere beroepstitel) vergoeding genieten.
  • Leidinggevend personeel en de artsen

De werknemer die zijn huidige barema wenst te behouden, krijgt bij iedere volgende fase opnieuw de keuze.

Nieuwe functieclassificatie

Als de werknemer kiest voor het nieuwe baremaloon dan zal er een nieuwe functieclassificatie toegewezen worden. De werkgever heeft hierover een autonome zelfstandige bevoegdheid, doch de werknemer kan wel in beroep gaan tegen deze beslissing als hij/zij vindt dat de toegewezen sectorale referentiefunctie niet van toepassing is.

Het IFIC heeft 16 functiecategorieën uitgewerkt, genummerd van 4 tot 20. Elke categorie wordt dan nog eens opgedeeld in referentiefuncties met een code van vier cijfers.

Nieuwe loonmodel

Tegenover de nieuwe functieclassificatie staat ook een nieuw baremaloon. Aangezien er bij de implementatie van de nieuwe categorieën ook rekening gehouden moest worden met de huidige lonen, heeft het IFIC een specifieke formule uitgewerkt, door gebruik te maken van een delta.

De delta staat gelijk aan het verschil tussen het startbarema en het doelbarema, in functie van het anciënniteitsjaar. In fase 1 wordt enkel 18,25 % van de delta toegekend.

Aldus wordt per 1/11/2019 volgende formule toegepast om het nieuwe brutoloon te bepalen: [(doelbarema IFIC – huidig brutoloon) x 18,25%] + huidig brutoloon = nieuw brutoloon

Waarbij:

  • Het startbarema, de loonschaal is van toepassing op 31 oktober 2019, verhoogd met haard- of standplaatstoelage, functiecomplement of functietoeslag;
  • Het doelbarema de te bereiken nieuwe loonschaal aan 100% is, na het doorlopen van alles fasen.

 

Voorbeeld:

Voltijdse werknemer met barema 1.43/1.55 en 4 jaar anciënniteit en een standplaatsvergoeding

Huidig brutoloon = 2.339,55 EUR

Standplaatsvergoeding = 25,10 EUR

Nieuwe IFIC-functie: 6170 – verpleegkundige ziekenhuis

Nieuwe IFIC-klasse: 14B

Nieuw doelbarema IFIC = 2.722,65 EUR

IFIC-loon FASE 1 = [(2.722,65 – 2.364,65) x 18,25%] + 2.364,65= 65,34 + 2.364,65 = 2.429,99 EUR

 

Op de website van het IFIC kan je als werknemer een simulator terugvinden die bepaald welk nieuw brutoloon je zal ontvangen.

Vanuit de werkgeversfederatie wordt een werkgeverstool ter beschikking gesteld. Als u als werkgever niet aangesloten bent bij een federatie kan u ook altijd contact opnemen via ific.tool@if-ic.org zodat zij u de tool kunnen bezorgen.

 

Bron: cao van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd, http://meta.fgov.be/CAO/330/330-2019-011476.pdf en www.if-ic.org/nl/betrokken-sectoren/geregionaliseerde-sectoren-pc-330.

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.