Sociaal-Juridisch

Nieuwe loongrenzen inzake arbeidsovereenkomsten vanaf 01/01/2021

By 9 december 2020No Comments

Jaarlijks worden de jaarloongrenzen voor de toepasbaarheid van bepaalde bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet (01.07.1978) geïndexeerd.

Onder ‘jaarlijks loon’ verstaat men het maandelijks brutoloon, herberekend over een jaar (= maandelijks brutoloon x 12). Hieraan wordt dan nog toegevoegd: het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle voordelen verworven krachtens de overeenkomst.

Indien het loon veranderlijk is, dan moet men rekening houden met de bedragen die betaald werden tijdens de laatste 12 maanden voor het moment waarvoor men de loongrens wil vaststellen.

 

 20202021
Concurrentiebeding en scholingsbeding 

(art. 22bis, 65 en 104 arbeidsovereenkomstenwet)

35.761 euro36.201 euro
Concurrentiebeding en arbitragebeding 

(art. 65 en 69 arbeidsovereenkomstenwet)

71.523 euro72.402 euro

 

(*) Niet van toepassing indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten (art. 22bis, §8 arbeidsovereenkomstenwet).

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 9 december 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.