Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Onbelast bijverdienen kan vanaf 15 juli 2018

By 28 september 2018augustus 9th, 2019No Comments

Het wetsontwerp over het onbelast bijverdienen is op 5 juli 2018 goedgekeurd in de Kamer.  Hiermee kan deze wetgeving die deel uitmaakt van het zomerakkoord 2017 eindelijk in werking treden na het belangenconflict dat werd ingeroepen door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) van het Brussels Gewest.

Op de website www.bijklussen.be kan u gedetailleerde informatie terugvinden over de toegelaten activiteiten en bijhorende verplichtingen en formaliteiten, dit per categorie van dienst en per profiel. De nodige meldingen kunnen ook via deze website gebeuren.

1. Welke diensten?

Onbelast bijverdienden is toegelaten in volgende gevallen:

  • Verenigingswerk

Dit zijn betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. De diensten mogen niet professioneel zijn en moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan.

Verenigingswerk mag met regelmaat gebeuren.

Belangrijk is om het verenigingswerk te onderscheiden van het vrijwilligerswerk dat vrij is van iedere verplichting en onbetaald is (mits uitzondering van de onkostenvergoeding van maximaal 34,03 euro per dag).

Het verenigingswerk is betalend en moet formeel geregeld worden door de opmaak van een overeenkomst inzake verenigingswerk  die online beschikbaar is.

De activiteiten die mogen uitgeoefend worden voor de vereniging (of openbaar bestuur) betreffen bijvoorbeeld animator, sporttrainer, sleutelbeheer van gebouwen, gidsen, nachtoppas, opvang, opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s…. De volledige lijst kan u online raadplegen.

  • Diensten van burger aan burger

Hieronder worden begrepen, de occasionele, betaalde diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon. De diensten mogen niet professioneel zijn of geleverd worden via de deeleconomie. Ze moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Het is de persoon die de klus uitvoert, die de aangifte moet doen.

De diensten die aangeboden kunnen worden aan andere burgers zijn bijvoorbeeld kinderoppas, kleine onderhoudswerken aan de woning, het geven van bijlessen, het zorgen voor dieren… De volledige lijst vindt u online.

Bijklussen voor een medeburger mag slechts occasioneel, dus niet op regelmatige basis.

  • Deeleconomie

Dit zijn de diensten die geleverd worden voor een erkend deeleconomieplatform.  Op de website van de FOD Financiën kan je hierover meer informatie terugvinden alsook de lijst met de erkende platformen.

 

2. Wie mag bijverdienen? 

Wat betreft de diensten in de deeleconomie zijn er geen beperkingen of bijzondere tewerkstellingsvoorwaarden.  Opgelet, de RVA zal wel controleren of de activiteit die een werkzoekende uitoefent, verenigbaar is met de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Bijklussen voor verenigingen of burgers is enkel toegankelijk onder volgende voorwaarden:

  • werknemers die minstens 4/5 werken

De tewerkstellingsvoorwaarde van 4/5 moet voldaan zijn gedurende het referentiekwartaal T-3 waarbij T het kwartaal is waarin het verenigingswerk aanvangt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met tewerkstellingen als student of in het kader van een flexi-job.

Je mag niet bijklussen voor een vereniging als je momenteel, of gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het begin van het verenigingswerk, door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden bent met deze vereniging. Hieronder vallen ook de tewerkstelling als uitzendkracht, de vervangingsovereenkomsten als tijdelijke werknemer en de activiteiten in het kader van een aannemingsovereenkomst ook onder. Een tewerkstelling als student wordt ook niet in aanmerking genomen

  • zelfstandigen in hoofdberoep

Je mag bijklussen wanneer je gedurende het referentiekwartaal T-3 al activiteiten verrichtte als zelfstandige in hoofdberoep.

Wanneer een zelfstandige een klus voor een andere burger doet, mag dit niet dezelfde activiteit zijn als hun hoofdactiviteit.

  • gepensioneerden

De gepensioneerden worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd. Zij mogen ook werken voor een vereniging waar ze de afgelopen 12 maanden in dienst waren.

  • werkzoekenden

Werkzoekenden en personen in SWT (bruggepensioneerden) mogen in principe niet bijklussen, behalve indien ze  een traject burgerdienst voor jongeren volgen.

Daarnaast bestaat er nog een specifieke uitzondering voor uitkeringsgerechtigde werklozen en personen in SWT. Zij kunnen hun uitkering behouden indien ze de uitvoering van een aflopende overeenkomst inzake verenigingswerk voortzetten die reeds voor de werkloosheid effectief werd uitgevoerd. Het is wel vereist dat men dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij de RVA. 

 

3. Maximale inkomsten? 

Er kan per kalenderjaar 6.130 euro  (bedrag inkomstenjaar 2018) verdiend worden met bijklussen. Daarnaast moet men voor inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers rekening houden met  de grens van 510,93 euro per maand (bedrag inkomstenjaar 2018). Voor de inkomsten uit de deeleconomie moet men enkel rekening houden met plafond per kalenderjaar.

Eventuele verplaatsingskosten en andere onkosten zijn inbegrepen in bovenvermelde maximumbedragen.

 

4. Administratieve formaliteiten

  • Verenigingswerk

Als bijklusser voor een vereniging moet je geen bijzondere formaliteit verrichten naast het sluiten van de overeenkomst inzake verenigingswerk.

Op de website kan je als burger inloggen en je uitgeoefende activiteiten raadplegen (m.u.v. de diensten geleverd via een deeleconomieplatform).

De vereniging (of openbaar bestuur) heeft wel een meldingsplicht.  Zowel de burger, de periode en het bedrag van de vergoeding moeten worden aangegeven. Bij de aangifte van de activiteit zal worden gecontroleerd of de bijklusser voldoet aan bovenstaande voorwaarden en verenigingsactiviteiten mag verrichten.

De vereniging moet ook over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade beschikken. De polisnummers moeten verplicht worden vermeld in de overeenkomst.

  • Diensten van burger aan burger

Als burger moet je er ook voor zorgen dat je correct verzekerd bent wanneer je gaat bijklussen. Hiervoor kan je best een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen afsluiten.

De burger die diensten levert aan een medeburger moet deze melden op de website met vermelding van de opdrachtgever, de dag waarop de dienst wordt geleverd en het bedrag van de vergoeding.

Opgelet, je mag geen betalende advertenties voor je diensten plaatsen op sociale media of flyers uitdelen.

 

5. Deeleconomie

De inkomsten die je ontvangt voor diensten in het kader van deeleconomie worden via het deeleconomieplatform kenbaar gemaakt aan de fiscus. Deze kan je dus ook niet terugvinden op het overzicht op de website bijklussen.

Als je diensten hebt geleverd via een deeleconomieplatform, staan die niet in je overzicht! Ze zijn immers niet via de onlinedienst Bijklussen aangegeven. Inkomsten via de deeleconomie moet je dus zelf bij je totaal per maand en per jaar tellen.

 

Bron: Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 26 juli 2018; www.bijklussen.be

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.