Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Onbelast bijverdienen: wijzigingen wetgeving gepubliceerd

By 29 november 2018maart 14th, 2019No Comments

We hebben het een tijdje geleden al aangekondigd, de wetgeving over het onbelast bijverdienen, ook wel de “Bijkluswet” zou worden bijgestuurd. De wijzigingen, die opgenomen werden in een nieuwe wet, zijn gepubliceerd.

Maximale inkomsten

Het maximale bedrag van de inkomsten bedraagt 6.130 euro per jaar of 510,83 euro per maand (bedrag inkomsten 2018).

De Koning krijgt de bevoegdheid om de maandelijkse drempel te verhogen voor inkomsten uit specifieke categorieën van het verenigingswerk. Een KB kan hier bijkomende voorwaarden aan koppelen. Het jaarbedrag blijft van toepassing.

Deze verhoging mag echt niet meer bedragen dan 1/12 van het jaarbedrag.

Wanneer een verenigingswerker in een gegeven maand actief is in meer dan één categorie van het verenigingswerk waarvoor in toepassing van het tweede lid een verhoging is vastgelegd, kan het totale bedrag van de verhogingen die in zijn hoofde van toepassing is, niet meer bedragen dan het bedrag van de categorie van het verenigingswerk waarin hij actief is met de hoogste verhoging.

Toegelaten activiteiten

Personen actief binnen een jeugdbeweging en/of een speelpleinwerking vallen niet langer onder de toegelaten activiteiten.

Gidsen of publieksbegeleider van “cultureel erfgoed en natuur” wordt verduidelijkt naar gidsen of publieksbegeleider van “kunsten, erfgoed en natuur“.

Volgende activiteit werd te ruim beoordeeld “Persoon die actief is bij initiatieven van sociaal-cultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties” en bijgevolg geschrapt. Deze activiteiten worden nu omvat in volgende toegelaten activiteiten waarvan de omschrijving wordt verduidelijkt:

    • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs;
    • Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs;
    • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

Als laatste wordt volgende activiteit verduidelijkt: Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats van de school. Het kan dus niet om eender welke speelplaats gaan.

Uitbreiding toepassingsgebied

Er komt een bijkomende uitzondering op de regel dat je niet mag bijklussen voor een vereniging als je momenteel, of gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het begin van het verenigingswerk, door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden bent met deze vereniging.

Personen die in de 12 voorafgaande maanden activiteiten hebben verricht onder toepassing van de 25-dagenregel voor occasioneel sociocultureel werk, mogen alsnog in dezelfde vereniging gaan bijklussen.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen traden in werking op 22 november 2018.

 

Bron: Wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12 november 2018

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.