Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen – stand van zaken

By 28 mei 2019No Comments

Bevorderen inzetbaarheid

De wet op het eenheidsstatuut heeft de sectoren opgelegd om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao te sluiten waarin wordt voorzien dat een werknemer die ontslagen wordt en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een ontslagpakket krijgt, waarbij 1/3e van de opzeggingstermijn wordt ingevuld met inzetbaarheidsmaatregelen.

De opzeggingstermijn (of corresponderende opzeggingsvergoeding) blijft gewaarborgd op minimaal 26 weken. Deze 26 weken kunnen dus niet vervangen worden door een inzetbaarheidsmaatregel.

Sanctie

De wet voerde bijzondere bijdragen (3% ten laste van de werkgever en 1% ten laste van de werknemer) in die verschuldigd zijn op het loon betaald tijdens de opzeggingstermijn of de corresponderende opzeggingsvergoeding indien toch het hele ontslagpakket als opzeggingstermijn gepresteerd wordt of een opzeggingsvergoeding betaald wordt voor het geheel. Concreet zijn de bijzondere bijdragen dus verschuldigd indien het ontslagpakket van 1/3 met inzetbaarheidsmaatregelen niet toegepast wordt terwijl de werknemer wel aan de voorwaarden voldoet.

Momenteel zijn er nog geen sectorale cao’s die een concrete invulling voorzien. De RSZ heeft voorlopig geoordeeld dat de hierboven vermelde bijzondere bijdragen niet verschuldigd zijn bij gebrek aan een sectorale cao.

IPA

Gelet op het ontbreken van sectorale cao’s hebben de sociale partners in het IPA 2019-2020 afgesproken dat er een interprofessionele regeling wordt uitgewerkt tegen 30/09/2019.

Een wetsvoorstel voorziet om die reden in de aanpassing van de datum van ‘1 januari 2019’ naar ’30 september 2019’. Deze datum kan nog verder verschoven worden tot uiterlijk 1 januari 2021.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: artikel 39ter wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; artikel 38, §3quaterdecies wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Wetsontwerp van 4 april 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019 – 2020, Parl.St Kamer 2018-2019, 3712/001.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.