Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opheffing en uitbreiding van het toepassingsgebied voor een aantal paritaire comités

By 30 september 2020No Comments

Met een bericht in het Belgisch Staatsblad van 24 september 2020 heeft minister van Werk, Nathalie Muylle, een aantal aanbevelingen betreffende een aantal paritaire comités gedaan.

De aanbevelingen zijn als volgt:

  • Opheffing van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel (PC 117).
  • Wijziging van de benaming en het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel (PC 211) naar Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel.

De bevoegdheid van het PC zou aldus niet meer beperkt zijn tot de bedienden, maar uitgebreid worden tot de werknemers in het algemeen.

  • In functie van voorgaande wijziging stelt de minister voor om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) af te stemmen op de bevoegdheids- en naamswijziging van PC 211, zijnde door overal de verwijzing naar ‘bedienden’ weg te laten.

Ten slotte wil de minister het bevoegdheidsgebied van PC 226 uitbreiden naar ondernemingen die voor rekening van derde verhuisactiviteiten uitvoeren. Thans was dit PC reeds bevoegd voor:

  • de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening;
  • de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn gevestigd binnen of buiten de havengebieden zoals vastgelegd in het ressort van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;
  • de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.

 

Dit is slechts een eerste stap in de procedure en heeft dus nog geen wijzigingen tot gevolg. Hiervoor is immers de publicatie van een Koninklijk Besluit vereist.  De betrokken partijen hebben nu eerst nog de mogelijkheid om opmerkingen te geven op deze aanbevelingen.

 

Bron: Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité en een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, BS 24 september 2020.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.