Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona tellen mee voor erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

By 30 september 2020No Comments

Tot voor kort werd voor het bepalen van de 20% werkloosheidsdagen voor de erkenning als onderneming in herstructurering i.h.k.v. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en onderneming in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting, enkel rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Van maart tot en met augustus 2020 (en eventueel verlengd voor ondernemingen en sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis tot 31 december) werd evenwel een vereenvoudigde en soepele toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in het leven geroepen, waarop veel bedrijven een beroep gedaan hebben. Deze werkloosheidsdagen werden echter initieel niet meegenomen bij de berekening van de werkloosheidsdagen voor de 20%-grens.

Aangezien in 2020 voor een lange periode vaak alleen beroep gedaan werd op de tijdelijke werkloosheid overmacht corona heeft de regering met het KB van 21 september deze werkloosheidsdagen voor werklieden die het gevolg zijn van de COVID-19-epidemie meegenomen voor de berekeningsbasis. Let wel, het betreft enkel de dagen die gelegen zijn in 2020.

Dit besluit is op datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking getreden, zijnde 24 september 2020.

 

Bron: KB van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 24 september 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.