Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opheffing verplichting jaarlijkse aangifte vakantiedagen mutualiteit (ZIMA 005)

By 30 april 2024mei 7th, 2024No Comments

Jaarlijks stuurden de mutualiteiten een formulier “aangifte vakantiedagen” (ZIMA 005) naar de werknemers die een ziekte-uitkering genieten aangezien er een cumulverbod is op dagen waarop de werknemer een ziekte-uitkering ontvangt en de periode waarin men vakantiegeld ontvangt.

De wetgeving voorziet immers dat in de uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen voor bedienden die in december nog vakantiedagen hebben openstaan en voor wie het onmogelijk is deze nog op te nemen voor het einde van het jaar. Overmacht is een onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de bediende om. Hierbij kan gedacht worden aan ziekte, moederschapsrust, arbeidsongeval, …Daarnaast is het ook mogelijk dat een arbeider zijn vakantiedagen niet meer kan opnemen omwille van overmacht.

Op deze dagen mag de werknemer in principe geen ziekte-uitkering ontvangen.

Vanaf vakantiejaar 2024 zijn echter de regels aangaande de samenloop van arbeidsongeschiktheid en jaarlijkse vakantie gewijzigd. Zie hiervoor ons artikel “Samenloop arbeidsongeschiktheid en jaarlijkse vakantie – 2024”.

De werknemer zal nu onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om de vakantiedagen die samenvallen met de arbeidsongeschiktheid op een later moment op te nemen. De voormelde vakantiedagen mogen overgedragen worden naar de volgende 2 kalenderjaren die volgen op het oorspronkelijke vakantiejaar. De dagen die overeenkomstig voorgaande overgedragen mogen worden naar de volgende 2 kalenderjaren, moeten wel in december van het betreffende vakantiejaar wel uitbetaald worden door de werkgever. Het betreft hier een vooruitbetaling van de nog op te nemen vakantiedagen.

Gelet op voorgaande wordt deze periode waarbinnen het vakantiegeld uitbetaald wordt, niet meer beschouwd als een vakantieperiode zodat de decumul van een ziekte-uitkering met een periode waarin vakantiegeld uitbetaald wordt, opgeheven wordt. De ZIMA005 verliest hierdoor ook zijn grondslag en wordt bijgevolg afgeschaft vanaf vakantiejaar 2024. 

Bron : Wet van 14 april 2024 houdende diverse dringende bepalingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering, BS 19 april 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.