Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Inzetbaarheidsbevorderende maatregelen – eenmalig forfaitair budget

By 30 april 2024No Comments

In het kader van de arbeidsdeal heeft de overheid in 2023 de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen geïntroduceerd om de inzetbaarheid van de ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen. Het doel hierbij is om een systeem op te zetten waarbij opleidingen gefinancierd kunnen worden via de patronale bijdragen die een deel van de verbrekingsvergoedingen dekken. Meer info vind je hier terug.

In de praktijk was voormelde verplichting in zijn huidige vorm niet uitvoerbaar gebleken, onder meer omdat een aantal bepalingen daarvan moeilijk in praktijk te brengen zijn en omdat in de wet van 3 oktober 2022, die dat artikel heeft ingevoerd, niet is voorzien in een duidelijke rechtsgrondslag om een koninklijk besluit aan te nemen dat de bevoegdheid regelt van de RVA om de terugbetaling te verrichten van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

Door deze moeilijkheden werd door de overheid een amendement ingediend op het huidige artikel dat de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen regelt. De bedoeling is om te voorzien dat werknemers die onder de toepassing van het artikel vallen, recht hebben op inzetbaarheidsbevorderende maatregelen ten belope van een eenmalig forfaitair budget van 1.800 euro. De waarde van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen zal hierdoor niet langer overeenstemmen met het bedrag van werkgeversbijdragen berekend op het tweede deel van de opzeggingstermijn, en dus eveneens niet meer gefinancierd moeten worden door de werkgever.

Voorgaande wijzigt niets aan de toepassingsvoorwaarden of de werking van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

Werknemers die met een opzegging van ten minste 30 weken worden ontslagen, zullen recht hebben op inzetbaarheidsbevorderende maatregelen en dit vanaf de inwerkingtreding van de regeling, ter waarde van een eenmalig forfaitair bedrag van 1.800 euro.

Bron: Persbericht Ministerraad van 23 maart 2024.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.