Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Inzetbaarheidsbevorderende maatregelen bij ontslag van een werknemer

By 31 augustus 2023No Comments

In het kader van de arbeidsdeal heeft de overheid de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen geïntroduceerd om de inzetbaarheid van de ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen. Het doel hierbij is om een systeem op te zetten waarbij opleidingen gefinancierd kunnen worden via de patronale bijdragen die een deel van de verbrekingsvergoedingen dekken.

De regeling is gericht op ontslagen werknemers (opzeggingstermijn of vergoeding) die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. De opzeggingstermijn wordt omgezet in een ontslagpakket, als volgt samengesteld:

  • Het eerste deel bestaat uit een opzeggingstermijn die 2/3de bedraagt van de bovengenoemde opzeggingstermijn met een minimum van 26 weken
    • of uit een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het lopend loon met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van dit eerste deel, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
  • Het tweede deel dat overeenkomt met de opzeggingstermijn gelijk aan het restant van de opzeggingstermijn
    • of een opzeggingsvergoeding gelijk aan het lopend loon met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst dat overeenstemt met de duur van het restant van de opzeggingstermijn.

Situaties zonder bezoldiging die de uitvoering van de opzeggingstermijn schorsen (bijvoorbeeld ziekte zonder gewaarborgd loon) verlengen de periode van het eerste deel zodat de begindatum van de periode van het tweede deel opschuift en kunnen ook aanleiding geven tot een verlenging van de periode van het tweede deel. 

Wanneer de werknemer ontslagen wordt met het presteren van een opzegtermijn heeft hij vanaf het begin van de opzegtermijn het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen (vb. extra opleiding, coachingstraject, bijkomende outplacementuren, …) ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzegtermijn van het tweede deel.

In geval van ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding dient de werknemer zich beschikbaar te houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzeggingsvergoeding van het tweede deel. Deze beschikbaarheidsverplicting is niet langer van toepassing van zodra de werknemer een nieuwe beroepsactiviteit heeft.

Deze maatregelen worden bekostigd door de patronale bijdragen berekend op het tweede deel van het ontslagpakket (=1/3). Deze bijdragen worden door de RSZ doorgestort naar de RVA.

Opgelet: wanneer er een transitietraject gevolgd wordt, kan er geen beroep gedaan worden op de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

Indien de werknemer de inzetbaarheidsverhogende maatregelen niet volgt zijn er geen gevolgen op het vlak van zijn recht op werkloosheidsuitkeringen.

De maatregelen komen bovenop de algemene outplacementbegeleiding die ook nog steeds van toepassing blijft bij een opzegtermijn van 30 weken.

Deze regelgeving is verplicht bij ontslagen door de werkgever vanaf 1 januari 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.