Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Herinvoering relance overuren vanaf 01/07/2023

By 5 september 2023No Comments

In ons artikel “IPA: sociale partners sluiten ontwerpakkoord 2023 – 2024” werd reeds toegelicht dat de sociale partners een akkoord hadden bereikt over de toepassing van de relance-overuren t.e.m. 30/06/2025.

Ondertussen werd de wet van 31/07/2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Herinvoering

Deze maatregel werd al eens ingevoerd door de wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode
2021-2022 en liep af op 31 december 2022. Het gaat over de mogelijkheid om, boven op het basiscontingent van vrijwillige overuren, 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren zonder overloon.

Er werd een wetsontwerp ingediend dat de herinvoering van de relance-overuren voorziet voor de periode vanaf 01/07/2023 t.e.m. 30/06/2025. De herinvoering kadert in de blijvende krapte op de arbeidsmarkt en economische crisis.

De relance overuren kunnen in alle sectoren worden gepresteerd. Het gaat om 120 bijkomende vrijwillige overuren boven op het basiscontingent van vrijwillige overuren  in:

  • de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023,
  • de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024,
  • en de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025.

Deze bijkomende vrijwillige overuren moeten worden gepresteerd tijdens de periode waarop zij betrekking hebben.

Het maximale plafond van de vrijwillige overuren, ongeacht het sociaal of fiscaal regime, is beperkt tot 220 vrijwillige overuren (de som van het basiscontingent van 100 uren van vrijwillige overuren en het aanvullende contingent van 120 relance-overuren) in de perioden waarin de maatregel van toepassing is.

De 120 relance-uren mogen gepresteerd worden vooraleer het basiscontingent van 100 vrijwillige  overuren is opgebruikt.

Overige modaliteiten

Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze relance uren en ze tellen niet mee voor de interne grens.

Opgelet: in de wet wordt nu expliciet voorzien dat de vrijstelling van belasting niet van toepassing indien er toch overloon wordt toegekend. De vrijstelling geldt slechts als de bezoldigingen voor het bijkomende vrijwillige overuur niet meer bedragen dan de bezoldigingen die voor dat uur verschuldigd zouden zijn als het geen overuur betrof. Eventuele toeslagen voor zondagwerk, avondwerk, … die vastgelegd zijn in een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomst die ook verschuldigd zijn wanneer er geen overwerk
wordt gepresteerd, worden niet als extra bezoldigingen beschouwd.

Het is wel nog steeds vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar). Het akkoord moet ook specifiek betrekking hebben op het presteren van ‘relance uren’.

Bovendien dienen ook nog steeds de maximale grenzen van 11u/dag en 50u/week gerespecteerd te worden.

De relance-uren, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor overuren in hoofde van de werknemer en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever!

Cumulatie met de horeca ‘netto overuren’

De wet voorziet uitdrukkelijk dat de verschillende ‘soorten’ overuren niet gecumuleerd kunnen worden in de horecasector. Het maximale plafond blijft derhalve 360 overuren. Uiteraard staat het de werkgever wel vrij dit potje zelf in te vullen rekening houdend met de specifieke voorwaarden die voor elke soort gepresteerde overuren geldt.

Aldus kan er een beroep gedaan worden op de 120 relance-overuren, naast de netto horecaoveruren (niet in te halen overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzaak) of de vrijwillige overuren horeca, mits inachtname dat enkel de eerste 360 gepresteerde overuren per kalenderjaar op sociaal en fiscaal vlak vrijgesteld zijn en waarvoor geen overloon betaald moet worden.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Wetsontwerp tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, Parl.St. Kamer 2022 – 2023, nr. 3446; NAR advies nr. 2368 “Afsprakenkader van 6 april 2023 – Uitvoeringadvies, 30 mei 2023; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/uitvoering-van-het-sociaal-akkoord-2023-2024-met-betrekking-tot-de-relance-uren-afwachting; RSZ 2023/2 tussentijdse instructies;  Wet van 31/07/2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1), BS 05/09/2023. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.