Skip to main content
Sociaal-Juridisch

PC 140.03 – toepasselijkheid nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

By 28 februari 2022No Comments

Toepassingsgebied

In PC 140.03  is er een sectorale regeling rond de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen voor het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel.

Het gaat specifiek over de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden, met name de werkgevers die zich inlaten met:

  • het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;
  • het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;
  • het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;
  • het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is;
  • voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogram en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is.

Buiten de havenzones:

  • alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, onafgezien het gebruikt vervoermiddel;
  • en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, onafgezien het gebruikt vervoermiddel.

Nieuwe arbeidsregeling

Er wordt voorzien dat in uitvoering van de wet 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en CAO nr.42  per dag 12 arbeidsuren mogen worden gepresteerd. Daarbij wordt gepreciseerd dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, gerekend over een periode van zes maanden, niet meer mag bedragen dan 39 uren. Voor zover de arbeidstijd 12 uren per dag of 1.014 uren per periode van zes maanden niet overschrijdt, is geen toeslag voor overuren verschuldigd.

Voor de invoering van deze nieuwe arbeidsregeling moet er voor ondernemingen met ondernemingsraad of comité instemming zijn vanuit de ondernemingsraad of het comité.

Welke arbeidsovereenkomsten?

Er wordt daarbij als voorwaarde voor de toepassing gesteld dat de betrokken arbeiders tewerkgesteld moeten zijn met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een vervangingsovereenkomst. 

De sectorale cao van 17/10/2019 betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voorzag dat de nieuwe arbeidsregeling ook toegepast kon worden op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur met een minimale duurtijd van 1 maand én arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur van 1 week op voorwaarde dat zij onmiddellijk gevolgd worden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze laatste mogelijkheid betekende dat dit niet mogelijk was voor uitzendcontracten van 1 week. 

Een nieuwe sectorale cao van 21/10/2021 betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die de CAO van 17/10/2019 vervangt en voor onbepaalde duur werd gesloten voorziet een algemene mogelijkheid om de nieuwe arbeidsregeling toe te passen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (er geldt dus geen beperking meer qua minimale duurtijd).

 

Bron: CAO van 28/09/1999 betreffende de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden, 53852/co/140.04-09; CAO van 17/10/2019 betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, 155364/co/140.03; CAO van 21/10/2021 betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, 168193/co/140.03.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.