Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mag je informeren naar de vaccinatiestatus van sollicitanten?

By 28 februari 2022No Comments

De beslissing in beroep 143/2021 van 22/12/2021 van de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit geeft een interessante inkijk in de vraag of je als werkgever de vaccinatiestatus van sollicitanten mag opvragen gelet op de privacyreglementering.

Opvragen vaccinatiestatus?

Het begrip ‘verwerking’ wordt gedefinieerd als zijnde een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, waaronder het opvragen van gegevens. Dit betekent dat het vragen naar informatie met betrekking tot persoonsgegevens zoals de vaccinatiestatus van sollicitanten, een verwerking vormt.

Indien dit gegeven (vaccinatiestatus) op een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze wordt verwerkt of wordt opgenomen in een bestand of bestemd is om daarin te worden opgenomen dan valt dit onder het toepassingsgebied van de AVG.

Gezondheidsgegeven?

Volgens de gegevensbeschermingsautoriteit omvatten persoonsgegevens over gezondheid alle gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van een betrokkene en die informatie geven over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de betrokkene in het verleden, het heden en de toekomst. Er dient een ruime interpretatie te worden gegeven aan het begrip gezondheidsgegeven. Dit omvat niet alleen de huidige gezondheidstoestand van de betrokkene, maar ook diens mogelijke gezondheidsevolutie in de toekomst.  Het staat voor de Geschillenkamer vast dat de vaccinatiestatus van een persoon, in casu de sollicitant, onmiskenbaar een gezondheidsgegeven vormt.

Voor de verwerking van een gezondheidsgegeven moet men zich kunnen beroepen op een van de rechtsgronden van de AVG.

In het kader van de arbeidsrelatie is de toestemming van de werknemer niet voldoende als rechtsgrond aangezien de toestemming ‘vrij’ moet kunnen worden gegeven en ingetrokken hetgeen in contrast staat met het feit dat de werknemer onder het gezag van de werkgever staat.

Daarnaast is er in de nationale wetgeving (met uitzondering van het zorgpersoneel) op dit moment geen wettelijke basis die het mogelijk maakt om naar de vaccinatiestatus van een sollicitant te vragen. De welzijnswet van 04/088/1996 is hiervoor niet voldoende. Bijgevolg kan ook geen beroep gedaan worden op een wettelijke grondslag.

In het algemeen is het dus niet toegelaten voor een werkgever om te informeren naar de vaccinatiestatus van een sollicitant tijdens de sollicitatie.

 

Bron: Geschillenkamer Gegevensbeschermingsautoriteit, Beslissing in beroep 143/2021 van 22 december 2021, DOS-2021-07613.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.